Публічна інформація

Відомості про стан проходження перевірки передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Антикорупційна програма Київської обласної державної адміністрації на 2020-2021 роки

Антикорупційна програма Київської обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки

 

Доступ до публічної інформації

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформаці” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Надання публічної інформації департаментом освіти і науки здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати: 

      1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

      2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);

      3. підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту письмово: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 6 (шостий поверх, кабінет № 607) 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді: 

– від фізичної особи; (зразок)

– від юридичної особи; (зразок)

– від об’єднань громадян; (зразок)

      1. ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

      2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);

      3. підпис і дату.

Електронна пошта: donm@kyiv-oblosvita.gov.ua