Мала академія наук

Logotyp n

Веб-сайт Комунального закладу Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді»  https://kyivobl-man.in.ua

Мала академія наук України – освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового та суспільного потенціалу країни.

Комунальний заклад Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді» (скорочене найменування – КЗ КОР «МАНУМ») – комунальний заклад позашкільної освіти наукового профілю – є головною структурною та координуючою інституцією цієї системи в Київській області.

Заклад створено у 2010 році в м. Боярка, з  2012 переведений у м. Білу Церкву.

  Головною метою діяльності КЗ КОР «МАНУМ» є реалізація державної політики з пошуку та підтримки обдарованої молоді, її розвитку, залучення та підготовки до науково-дослідницької, наукової, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності в різних галузях науки, техніки, культури, мистецтва та суспільного життя.

 Діяльність закладу спрямована на виконання таких завдань:

– надання позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму;

– створення умов для формування дослідницьких компетентностей, розвитку здібностей та обдаровань, творчого та критичного мислення вихованців, розширення їх наукового світогляду;

– створення для обдарованих дітей та молоді розвивального освітнього середовища;

– формування в обдарованих дітей та молоді знань і навичок за інтересами;

– розвиток в обдарованих дітей та молоді потреб у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку;

– підготовка обдарованих дітей та молоді до активної професійної й громадської діяльності;

– пропаганда досягнень сучасної науки і техніки, популяризація наукових досліджень учнівської молоді;

– організація змістовного дозвілля обдарованих дітей та молоді відповідно до їх здібностей, обдаровань;

– координація позашкільної освітньої діяльності дослідницько-експериментального напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти області;

– навчально-методична підтримка закладів та відділень позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму в складі закладів у здійсненні державної політики в галузі роботи з обдарованими дітьми, підвищення якості позашкільної освіти, створення умов для безперервної освіти.

Місія закладу – формування й розвиток освітньої системи, яка забезпечує організацію й координацію науково-дослідницької діяльності учнівської молоді Київщини, створює умови для її інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, надає освітні послуги з позашкільної освіти з дослідницько-експериментального напряму, які стануть запорукою самореалізації, неперервного розвитку особистості впродовж життя.

Візія закладу: 

 • сучасний заклад освіти, основою освітньої політики якого є стратегія якості та максимальної доступності позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму для дітей та учнівської молоді Київщини;
 • академічна спільнота самоактуалізованих, мобільних, успішних особистостей у відкритому науково-освітньому просторі Київщини;
 • профільний заклад позашкільної освіти наукового спрямування, який під егідою ЮНЕСКО, патронатом Національного центру «Мала академія наук України», керівництвом департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та за сприяння Київської обласної ради здійснює освітню діяльність, максимально орієнтовану на інтереси потенційних споживачів освітніх послуг з урахуванням соціально-економічних особливостей регіону, індивідуальних та суспільних потреб;
 • центр інновацій та позитивних мотиваційних трансформацій регіональної моделі позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму;
 • інформаційно-методичний провайдер та координатор регіональних науково-освітніх проєктів;
 • багаторівневий та багатовекторний науково-освітній простір можливостей, успішності, особистісної самореалізації та професійного самовизначення

Створюючи регіональну модель  роботи з обдарованими дітьми  у системі Малої академії наук України, пріоритетом якої є формування для учнівської молоді Київщини сучасного відкритого науково-освітнього простору як багатопрофільного та  багатовекторного простору можливостей, простору успішності, інструменту для всебічного розвитку особистості та набуття життєво важливих компетентностей, заклад керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року №433, Положенням про Малу академію наук учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2006 року №90, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за № 172/12046, Статутом, затвердженим Київською обласною радою, рішення від 21 березня 2023 року № 514-16-VІІІ.

Як заклад спеціалізованої освіти наукового профілю  КЗ КОР «МАНУМ» здійснює свою діяльність у двох площинах:

 • як профільний регіональний заклад позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму;
 • як регіональний координаційно-методичний центр позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму.

Актуальні освітні пропозиції закладу враховують інтереси та запити потенційних споживачів освітніх послуг у межах індивідуальних та суспільних потреб:

 • навчання в гуртках, секціях і студіях КЗ КОР «МАНУМ»;
 • заняття в науково-дослідницьких лабораторіях наукових установ та закладів вищої освіти – партнерів МАНУМ;
 • інтерактивне навчання в експериментальній лабораторії НЦ “Мала академія наук України” EX LAB;
 • консультування та патронат науковців в Агенції «Gunior Discovery»;
 • презентація власних досліджень на конкурсних платформах та інтерактивних виставках;
 • структуроване інтегроване навчання в наукових профільних школах;
 • мотиваційно-навчальні тренінг-сесії в літніх профільних школах;

дистанційні курси та наукові онлайн-студії, онлайн-лекторії.

Передбачено різні форми організації освітнього процесу (очну, дистанційну, змішану).

Гнучку адаптивну мережу гуртків, секцій та студій КЗ КОР «МАНУМ», яка налічує близько ста  різних об’єднань і охоплює 1870 здобувачів позашкільної освіти, сформовано на базі  60 закладів загальної середньої та позашкільної освіти області та 5 закладів освіти обласної комунальної власності.

Усі інші освітні пропозиції поширюються на численну спільноту учнівської молоді Київського обласного територіального відділення МАН, діяльність якого координує КЗ КОР «МАНУМ».  

 Київське обласне територіальне відділення МАН України – це  69 територіальних відділень МАН у  територіальних громадах і 5  відділень на  базі закладів освіти обласної комунальної власності. Сприяє популяризації наукової освіти серед дітей та молоді й діяльність 4 закладів освіти, у структурі яких функціонує Мала академія наук як заклад позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму: Білоцерківський ліцей «Мала академія наук» Білоцерківської міської ради,  Ірпінський ліцей інноваційних технологій – Мала академія наук Ірпінської міської ради, Рокитнянський ліцей – мала академія наук Рокитнянської селищної ради Білоцерківського рацону,  ОЗО Богуславське навчально-виховне об’єднання «Ліцей №3 –  Мала академія наук» Богуславської міської ради.

Конкурсні платформи Малої академії наук України

Розвиток науково-освітнього простору Київського обласного територіального відділення МАН реалізується також через регіональні науково-освітні проєкти:

Проєкт “STEM-простір МАН”: моделювання сучасного STEM-простору, орієнтованого на формування базових дослідницьких компетентностей учнів  у процесі експериментальної, навчально-дослідницької, науково-дослідницької, дослідницько-конструкторської та винахідницької діяльності;  

Вебпроєкт «МАН 4.0»: реалізація стратегії діджиталізації позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму, запровадження технологій цифрової трансформації Київського обласного територіального відділення МАН України; 

Проєкт Project-агенція «Junior Discovery»: ініціатива, що спрямована на створення діджитал-платформи для розробки, розвитку та популяризації винаходів, інновацій та стартапів, учнівських рішень, розкриття дослідницького потенціалу, реалізації інноваційних проєктів.

Інтерактивний освітній простір «МАН Hub» призначений для дітей, педагогів, батьків, мешканців територіальної громади. Покликаний розвивати практичні, професійні та особисті якості, спонукати до творчості, пошукової, дослідницької діяльності.

 • Агенція «Junior Discovery»;
 • Мовний клуб «Вивчаємо українську»;
 • Освітній навігатор «Основи медіаграмотності»;
 • Дистанційний курс для педагогів «Науково-педагогнічний супровід учнівських досліджень»;
 • Освітній онлайн-ресурс «Навчаємось дистанційно».

Патріотичні проєкти:

Обласна пошуково-дослідницька експедиція «Нескорена Україна» –  передбачає проведення краєзнавчої, пошукової, науково-дослідницької роботи учнівської молоді Київщини, спрямованої на дослідження історії України, боротьби українського народу за самовизначення і творення власної держави, етапів державотворення та борців за незалежність і територіальну цілісність України, а також українців, досягнення яких увійшли до світової історії, культурної спадщини та культурних цінностей України; напрями:

 – «Етапи становлення і розвитку української національної ідентичності»;

–   «Ціннісні складові національної та громадянської ідентичності»;

–  «Вплив ідентичності на формування і розвиток українського права та державотворення»;

– «Роль особистості в утвердженні національної ідентичності»;

–  «Українська мова як основа української національної ідентичності»;  – – «Роль мистецтва в становленні української національної ідентичності»; – «Роль системи освіти (різних часів) в утвердженні української національної ідентичності»;

–   «Наукові досягнення українців у світі»;

–  «Історія релігійних конфесій в Україні та українська національна ідентичність»;

–  «Засоби масової інформації й національна та громадянська ідентичність». 

Проєкт «Звитяжна Київщина: хроніка героїзму» – пошук і дослідження  подвигів героїв, буднів війни, трагедії окупації  – створення Літопису героїзму Київщини. Підсумком стане видання кількох випусків  Альманаху дослідницьких нарисів. 

Розширюються напрями та модернізується зміст і форми партнерської взаємодії  КЗ КОР «МАНУМ» із закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами НАН України, АПН України та провідними науковими установами України, установами освіти, організаціями, асоціаціями. Серед активних партнерів Малої академії наук Київщини –  більше 50 університетів, окремих факультетів, інститутів, навчально-наукових центрів, установ освіти, громадських організацій.

Стратегічні напрями розвитку співпраці та партнерства визначає Президія Київського обласного територіального відділення МАН України.  

Роль інформаційного та навчального центру, стратегічно формувального, об’єднувального фактора для спільноти МАН Київщини виконує Сайт КЗ КОР «МАНУМ»:

Юридична адреса: м. Біла Церква, вул. Марії Примаченко, 84а, тел. (04563)7-20-29.

Електронна адреса: man_kyivskaobl@ukr.net