Мала академія наук

Вебсайт Київської обласної Малої академії наук учнівської молоді: 
https://kyivobl-man.in.ua

Комунальний заклад Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді» – профільний заклад позашкільної освіти, основним напрямом діяльності якого є дослідницько-екпериментальний, що передбачає залучення учнівської молоді до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду.

Заклад створено у 2010 році в м. Боярка, з  2012 переведений у м. Білу Церкву.

Юридична адреса: м. Біла Церква, вул. Марії Примаченко, 84а, тел. (04563) 7-20-29.

Електронна адреса:  man_kyivskaobl@ukr.net

Директор – Минзар Світлана Анатоліївна.

Місія закладу – формування й розвиток освітньої системи, яка забезпечує організацію й координацію науково-дослідницької діяльності учнівської молоді Київщини, створює умови для її інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, надає освітні послуги з позашкільної освіти з дослідницько-експериментального напряму, які стануть запорукою самореалізації, неперервного розвитку особистості впродовж життя.

Місія закладу – формування й розвиток освітньої системи, яка забезпечує організацію й координацію науково-дослідницької діяльності учнівської молоді Київщини, створює умови для її інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, надає освітні послуги з позашкільної освіти з дослідницько-експериментального напряму, які стануть запорукою самореалізації, неперервного розвитку особистості впродовж життя.

Візія закладу: 

 • сучасний заклад освіти, основою освітньої політики якого є стратегія якості та максимальної доступності позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму для дітей та учнівської молоді Київщини;
 • академічна спільнота самоактуалізованих, мобільних, успішних особистостей у відкритому науково-освітньому просторі Київщини;
 • профільний заклад позашкільної освіти наукового спрямування, який під егідою ЮНЕСКО, патронатом Національного центру «Мала академія наук України», керівництвом департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та за сприяння Київської обласної ради здійснює освітню діяльність, максимально орієнтовану на інтереси потенційних споживачів освітніх послуг з урахуванням соціально-економічних особливостей регіону, індивідуальних та суспільних потреб;
 • центр інновацій та позитивних мотиваційних трансформацій регіональної моделі позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму;
 • інформаційно-методичний провайдер та координатор регіональних науково-освітніх проєктів;
 • багаторівневий та багатовекторний науково-освітній простір можливостей, успішності, особистісної самореалізації та професійного самовизначення

Пріоритетом розвитку регіональної моделі  роботи з обдарованими дітьми  у системі Малої академії наук України є формування для учнівської молоді Київщини сучасного відкритого науково-освітнього простору як багатопрофільного та  багатовекторного простору можливостей, простору успішності, інструменту для всебічного розвитку особистості та набуття життєво важливих компетентностей, керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року №433, Положенням про Малу академію наук учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 лютого 2006 року №90, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за № 172/12046, Концепції «Нова українська школа», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, Програми розвитку системи освіти Київської області на 2019-2021 роки, затвердженої розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 29 березня 2019 року № 179, Статутом, затвердженим Київською обласною радою, рішення від 27.04.2017 № 269-13-VІІ та Програмою розвитку Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» на 2017-2022 роки, освітньою програмою Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» на 2019/2020 навчальний рік, а також з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, потреб та запитів вихованців та їх батьків, в закладі організована навчально-виховна, методична, фінансово-господарська, соціально-побутова діяльність, спрямована на забезпечення оптимальних умов виконання завдань у сфері позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму.

Комунальний заклад Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді» є закладом спеціалізованої освіти наукового профілю, основні напрями діяльності якого здійснювались у двох площинах, а саме:

 • як регіонального координаційно-методичного центру позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму;
 • як профільного регіонального закладу позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму.

Пропозиції закладу здобувачам освіти:

 • індивідуальні та групові заняття в гуртках і секціях МАН;
 • стажування в науково-дослідницьких лабораторіях наукових установ та закладів вищої освіти – партнерів МАНУМ;
 • інтерактивне навчання в експериментальній лабораторії НЦ “Мала академія наук України” EX LAB;
 • презентація власних досліджень на конкурсних платформах та інтерактивних виставках;
 • структуроване інтегроване навчання в наукових профільних школах;
 • мотиваційно-навчальні тренінг-сесії в літніх профільних школах;
 • дистанційні курси та наукові онлайн-студії, онлайн-лекторії.

У структурі Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України, діяльність якого координує КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»,  функціонує 69 територіальних відділень МАН в об’єднаних територіальних громадах і 5  відділень на  базі закладів освіти обласної комунальної власності. Сприяє популяризації науки серед дітей і діяльність 7 закладів освіти, у структурі яких функціонує Мала академія наук як заклад позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму: Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей – МАН» Білоцерківської міської ради, Броварське навчально-виховне об’єднання Броварської міської ради, Ірпінське навчально-виховне об’єднання «Ірпінський ліцей інноваційних технологій – Мала академія наук» Ірпінської міської ради, Требухівське  навчально виховне об’єднання  Броварського району Київської області «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад позашкільної освіти «Мала академія наук»; КЗ Рокитнянської районної ради «Рокитнянський ліцей – Мала академія наук»,  Богуславське навчально-виховне об’єднання «Ліцей №3 –  Мала академія наук» Богуславської районної ради.

Гнучку адаптивну мережу гуртків та секцій МАН Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» сформовано на базі  60 закладів загальної середньої та позашкільної освіти області та 5 закладів обласної комунальної власності.

Науково-дослідницька робота учнів-членів МАН здійснюється за 3 профілями, 12 науковими відділеннями, 65 секціями, що забезпечує можливість гнучко реагувати на наукові зацікавлення і творчі уподобання юних інтелектуалів.

Розвиток науково-освітнього простору Київського обласного територіального відділення МАН реалізується шляхом реалізації регіональних науково-освітніх проєктів: проєкту “STEM-простір МАН”, соціально-партнерського проєкту «Відкриваємо світ науки разом», WEB-проєкту «МАН 4.0», проєкту #М: Математика. Мислення. Майбутнє.

У рамках реалізації соціально-партнерського проєкту «Відкриваємо світ науки разом» розширюються напрями та модернізується зміст і форми партнерської взаємодії Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» із 26 закладами вищої освіти та провідними науковими установами України. Започатковано функціонування  консалтингових центрів та пілотних офісів консультування учнів – членів  МАН на базі 12 закладів вищої освіти та 7 наукових установ Національної академії наук України. Понад 3000 учасників проєкту взяли участь у спільних заходах, максимально орієнтованих на особистісну самоактуалізацію, самореалізацію та професійне самовизначення учнівської молоді Київщини, серед яких: студентсько-учнівські конференції, наукові пленери, навчальні тренінги та практикуми, інтернет-олімпіади, екскурси, лекторії-практикуми, конкурси-захисти наукових рефератів, інтерактивні виставки наукових досягнень, профорієнтаційні бізнес-турніри, дні стажування на базі навчальних та науково-дослідницьких лабораторій закладів вищої освіти України – партнерів Малої академії наук.

Реалізація ідей дистанційної освіти, діджиталізація освітнього процесу, створення відкритого освітнього простору Київського обласного територіального відділення МАН України – концептуальна ідея Web-проєкту «МАН 4.0», у рамках якого запроваджено систему вебінарів, віртуальних наукових студій, функціонування віртуальних профільних наукових шкіл.

Модернізовано механізми функціонування онлайн-лекторію для  учнів – членів МАН, орієнтованого на формування готовності до науково-дослідницької роботи, ознайомлення з актуальними дослідженнями в різних галузях науки, техніки, мистецтва.

Ефективною платформою для організації якісного профільного навчання та формування компетентностей учнів нової української школи, мотивування талановитої учнівської молоді до свідомого проєктування науково-дослідницької діяльності в лабораторіях закладів вищої освіти України став проєкт «STEM-простір МАН».

На базі закладів вищої освіти на засадах активного партнерства  проведено 32  обласні наукові профільні школи для учнів – членів Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України.

У Рік математичної освіти в Україні стартував  обласний проєкт #М: Математика. Мислення. Майбутнє. Вектори реалізації проєкту: Вмотивована інтеграція можливостей загальної середньої та позашкліьної освіти дослідницько-експериментального напряму щодо формування та розвитку математичних компентностей учнів-членів Київського обласного територіального відділення МАН; реалізація ідей STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти області на засадах активного партнерства з провідними науковими установами України та закладами вищої освіти; популяризація наукових учнівських досліджень учнів – членів Київського обласного територіального відділення МАН у галузі математики.

Позитивною є тенденція щодо зростання активності та результативності участі учнів-членів Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України у всеукраїнських та міжнародних заходах науково-дослідницького спрямування: Всеукраїнській олімпіаді з креативності, інтерактивних  конкурсах «МАН-Юніор Ерудит» та «МАН-Юніор Дослідник», «Роботрафік», конкурсі дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів,   Всеукраїнській олімпіаді з філософії для школярів, конкурсі з інформаційних технологій для дітей та молоді «ITalent», VІІІ Всеукраїнській науково-технічній виставці «Майбутнє України», Фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Chellenge», Всеукраїнському конкурсі есе «Моя майбутня кар’єра: планування і розвиток»,  Всеукраїнському учнівському конкурсі наукових есе «Публічне управління в історії української держави», Міжнародного наукового конкурсу екологічних проєктів «Genius Olympiad».

Юні дослідники Київщини – власники сертифікатів та дипломанти  Міжнародної науково-практичній конференції  «Україна очима молодих», Міжнародного конкурсу з українознавства, Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», ХІХ та ХХ Міжнародних науково-практичних конференцій «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті», III Франко-українській школі з високих енергій та медичної фізики, Всеукраїнського літературно-мистецького фестивалю, присвяченого 200-річчю від дня народження Пантелеймона Куліша, Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського, Всеукраїнського конкурсу «Екопогляд» тощо.

Визначним заходом МАН є щорічний Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН, у якому щороку беруть участь близько 500 учнів. Переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН нагороджують стипендіями голови Київської обласної державної адміністрації  та стипендіями Президента України.

Щорічно для обдарованих дітей Київщини проводяться літні профільні тематичні зміни на базі Володарської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації. Специфіка табору – оптимальне  поєднання навчальної складової з відпочинком та оздоровленням дітей, розвитком їх творчих здібностей. Навчальна складова у таборі МАН –  це наукові студії STEM-STEAM-STREAM Classes, IT-кластери, під час яких з дітьми працюють науковці провідних закладів вищої освіти та наукових установ України.

Комунальний заклад Київської обласної ради «Мала академія наук учнівської молоді» спрямовує свою діяльність на надання методичної допомоги керівникам гуртків, педагогічним працівникам закладів освіти області в організації дослідницько-експериментальної діяльності школярів. Запроваджено систему вебінарів,  консультацій, майстер-класів, навчально-методичних практикумів на базі закладів вищої освіти  – партнерів МАНУМ.

Мала академія наук – унікальна відкрита освітня система виявлення, відбору та розвитку обдарованих дітей, виховання майбутньої наукової, інтелектуальної, духовної еліти України. Підходи роботи МАН з обдарованою молоддю визнані на міжнародному рівні: з 2017 року МАН України має офіційний статус Центру ЮНЕСКО.