Післядипломна освіта

Система післядипломної педагогічної освіти Київської області є органічною складовою державної освітньої системи і покликана створювати сприятливі умови для професійного розвитку освітян регіону.

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (далі – Інститут) є головною структурною одиницею цієї системи. Його засновано за рішенням Київської обласної ради від 12.05.1999 №108-07-ХХІІІ відповідно до розпо­рядження голови Київської обласної державної адміністрації від 28.05.1999 № 276 і наказу Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 07.06.1999 № 148.

Головною метою діяльності Інституту є провадження державної освітньої політики в регіоні; професійний розвиток керівних кадрів і педагогічних працівників; теоретичні і прикладні дослідження та поширення кращих педагогічних практик.

Пріоритетними напрямами діяльності Інституту є:

 • підготовки педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами, відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової середньої освіти;
 • науково-методичний супровід і моніторинг професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів регіону;
 • модернізація форм і змісту післядипломної педагогічної освіти області;
 • формування єдиного інформаційно-освітнього простору системи освіти Київської області та входження у світовий простір;
 • науково-методичний супровід та методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • зміцнення міжнародного співробітництва, а також подальший інноваційний розвиток системи післядипломної педагогічної освіти, що відповідає світовим тенденціям і враховує освітні потреби суб’єктів освітнього процесу;
 • підтримка проведення наукових досліджень в закладах освіти області з актуальних питань розвитку та ефективного функціонування регіональної системи освіти;
 • створення умов для постійного професійного розвитку персоналу закладів освіти.

 

Діяльність Інституту спрямована на реалізацію Концепції «Нова українська школа» у закладах освіти області.

Для забезпечення гнучкої системи врахування освітніх потреб і запитів освітян регіону, а також швидкого реагування на виклики часу й факти модернізації системи освіти в Україні, система підвищення кваліфікації здійснюється за такими напрямами:

 • курси підвищення фахової кваліфікації;
 • курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми, у тому числі – за авторської участі розробників;
 • пролонговані курси для вчителів, які мають педагогічні звання, а також слухачів обласних опорних закладів освіти (ООЗО), обласних шкіл передового педагогічного досвіду (ОШППД), обласних майстер-класів та педагогічних студій;
 • виїзні курси підвищення фахової кваліфікації;
 • короткотермінові курси з актуальних освітніх питань.

Передбачено використання інституційної (очної, очно-заочної, дистанційної, очно-дистанційної), мережевої,  індивідуальної форм курсового навчання.

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання  проводиться з використанням платформи Moodle.

Розроблено 45 програмно-методичних комплексів, які поєднують програми освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання, комплект засобів інформаційної підтримки освітнього процесу, систему діагностико-аналітичних матеріалів, розробки занять, що входять до навчального плану.

Актуальним напрямом роботи Інституту є інформаційно-організаційний та науково-методичний супровід безперервного професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів:

 • координація, наукове та методичне забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників;
 • проведення конкурсів для педагогічних працівників, зокрема всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;
 • супроводження атестації та сертифікації педагогічних працівників області;
 • супровід діяльності Університетів майбутнього вчителя територіальних громад;
 • координація обласних професійних об’єднань педагогічних працівників Київщини (майстер-класів та педстудій).

З метою інформаційної, методичної та психологічної підтримки учасників освітнього процесу фахівці Інституту відповідають на запитання у форматі форуму.

Протягом 2021 року проведено 240 науково-методичних заходів з актуальних освітніх проблем, учасниками яких стали 8 745 педагогів області. Науково-методичною радою Інституту розглянуто 346 методичних розробок педагогів.

Заклад здійснює науково-методичний супровід проєктної діяльності, зокрема:

 • Проєкт «Поліцейський – учасник освітнього процесу» (спільно з Національною поліцією України, Київською ОДА та Головним управлінням Національної поліції в Київській області).
 • Національний проєкт «Безпечна країна» (спільно з МОЗ та МОН України).
 • «Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій в умовах Нової української школи»;
 • «Комплексний молодіжний профорієнтаційний проєкт  «MyProfiProject»;
 • «Якісне харчування – здорова дитина».

Інститут є майданчиком для проведення іспиту для держслужбовців на рівень володіння державною мовою.

Важливим напрямом педагогічної взаємодії є співпраця з вітчизняними і міжнародними закладами та установами освіти, організаціями, асоціаціями.

Інститут взаємодіє з органами місцевого самоврядування та ТГ – управліннями освіти та центрами професійного розвитку, співпрацює із Пенсійним фондом, Національною поліцією у Київській області, Національною комісією зі стандартів державної мови.

Входженню у світовий європейський простір сприяє участь закладів освіти Київської області у міжнародних програмах і проєктах.

Інститут співпрацює з міжнародними освітніми організаціями, фондами, фундаціями, громадськими організаціями. У Київській області реалізуються 55 міжнародних освітніх програм і проєктів, до яких залучено 399 закладів освіти області.

Партнерами Інституту є міжнародна некомерційна організація IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів), Ґете-інститут, Корпус Миру США, Американські Ради з міжнародної освіти, Міжнародна асоціація вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL), Британська Рада, Асоціація українських германістів, Французький культурний центр, Відділ культури і співробітництва у галузі французької мови при Посольстві Франції в Україні, Європейська асоціація освіти вчителів (ATEE), Американський дім у Києві, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Відділ преси, освіти та культури Посольства США (RELO), громадська організація Global Office.

Робота Інституту з обдарованими дітьми Київщини полягає у співпраці його фахівців   з педагогічними кадрами та вихованцями закладів освіти.

Участь обдарованих учнів у різноманітних інтелектуальних і творчих конкурсних випробуваннях, навчальних семінарах, колоквіумах є традиційним способом виявлення та розвитку цієї категорії дітей. Аналіз підсумків завершальних етапів різноманітних інтелектуальних змагань, в яких учні області беруть активну участь, вказує на стабільні результати.

В області запроваджено систему морального та матеріального заохочення обдарованих учнів і вчителів, які з ними працюють.

У співпраці з Київським регіональним центром оцінювання якості освіти Інститут здійснює адміністрування міжнародних досліджень PISA (Program for International Student Assessment, Міжнародне дослідження спрямоване на оцінювання математичної, природничої та читацької грамотності 15-річних учнів), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, Міжнародне дослідження прогресу читацької грамотності, проводиться серед четверокласників), TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study, Міжнародне дослідження тенденцій математичної й природничо-наукової освіти, проводиться серед учнів четвертих і восьмих класів), загальнодержавного моніторингового дослідження «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи» та організаційно-методичний супровід проведення в області зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Системоутворювальним і об’єднувальним фактором функціонування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону є Освітній портал Інституту (https://kristti.com.ua).

Популярними у користувачів порталу є понад 10 різновидів дочірніх сайтів та сторінок, які щомісяця відвідує близько 24 000 користувачів, серед яких:  

 • «Інформаційна система «Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу» (https://base.kristti.com.ua)є комплексним засобом підтримки освітнього процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення професійної діяльності керівників і педагогічних працівни­ків дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних закладів освіти у інформаційно-освітньому середовищі.
 • eIRAISE Електронний інституційний репозитарій (https://repository.kristti.com.ua) – електронний архів, у якому накопичено, зберігається і надається вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-дослідних, методичних і навчальних матеріалів, авторами яких є науково-педагогічні працівники Інституту.
 • Музей історії освіти Київщини (https://museum.kristti.com.ua) є осередком освіти й виховання, сприяє відродженню історичної спадщини освіти Київщини, формуванню національної свідомості, забезпеченню духовної єдності педагогічних поколінь і призначений для вивчення, збереження та використання матеріальної і духовної культури регіону. Фонд музею налічує 4130 експонатів. З них – 580 допоміжного фонду та 3550 основного фонду. 25 музейних предметів входять до Державного реєстру національного культурного надбання України. На сьогодні кожен бажаючий, незалежно від географічної віддаленості, має можливість відвідати медіа-галерею музею Інституту.

Колектив Інституту налічує 91 науково-педагогічних й педагогічних працівників, з яких 25 % мають наукові ступені та вчені звання: 4 доктори та 23 кандидати наук; 7 доцентів та 4 професори (станом на жовтень 2021 року).

65 науково-педагогічних працівників інституту (70%) працюють в комісіях МОН України, є розробниками Державних стандартів початкової, базової середньої та профільної середньої освіти; сертифікованими тренерами «НУШ»; експертами з інституційного аудиту та сертифікації; тренерами міжнародних і всеукраїнських освітніх проєктів.

Визнанням високого статусу закладу є нагороди Міжнародних виставок та форумів. Неодноразово Інститут отримував:

 • золоті медалі та Гран-Прі «Лідер післядипломної педагогічної освіти України» на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 рр);
 • золоті медалі на Міжнародній виставці «Інноватика в освіті України» (2010, 2012, 2013, 2014 рр.).

Колектив інституту за активну співпрацю та вагомий внесок у розбудову Нової української школи нагороджено подякою Міністра освіти і науки України.

За творчу співпрацю та вагомий внесок у впровадження результатів науково-дослідної роботи в освітній процес Інститут нагороджено дипломом Інституту Педагогіки НАПН України.

Також Інститут має подяки Департаменту освіти і науки КОДА та ГУ Національної поліції в Київській області.