Електронна реєстрація дітей для зарахування до закладів дошкільної освіти

Проблема забезпечення дітей дошкільного віку місцями у  закладах дошкільної  освіти  є актуальною і досить важливою, тому згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної електронної бази з питань освіти» та відповідно до проекту «Україна. ІСУО (інформаційна система управління освітою)», складовою частиною якого є програма «Електронна реєстрація до  закладів  дошкільної  освіти», в області запроваджується система електронного обліку та реєстрації дітей.

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту»підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», організацію обліку дітей дошкільного віку віднесено до повноважень районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад (лист МОН від 28.04.2015 № 1/9-215).

Електронний облік та реєстрація дітей спрощує проведення моніторингу наявності місць у закладах  дошкільної  освіти та дозволяє органам місцевого самоврядування прогнозувати розвиток мережі ДНЗ. Програма «Електронна реєстрація до закладів  дошкільної  освіти» забезпечує рівний доступ громадян до системи реєстрації, дозволяє стежити за пересуванням дітей в електронній черзі, має захисну систему для збереження персональних даних.

Отже, щоб запровадити єдиний підхід до проведення прийому дітей у ЗДО, які знаходяться у комунальній власності територіальних громад, мінімізувати вплив на порядок зарахування  та зменшити корупційні ризики,орган місцевого самоврядування визначає відповідальну особу за формування електронної реєстрації на влаштування дітей та затверджує положення, яким передбачається порядок, квоти та підстави для позачергового зарахування у заклади  дошкільної  освіти.

Положення про порядок реєстрації дітей у  заклади дошкільної освіти затверджується органом місцевого самоврядування.

У Положенні визначаються:

1. Відповідальна особа (Адміністратор), яка контролює функціонування реєстру, здійснює видачу направлень на зарахування у ЗДО, надає консультаційну допомогу батькам або законним представникам дитини, забезпечує збереження та захист інформації.

2. Категорії осіб, які згідно з чинним законодавством України мають право на позачергове влаштування дітей у заклад дошкільної  освіти.

3. Категорії осіб, які мають право на першочергове зарахування. Це можуть бути діти працівників бюджетної сфери, підприємств та організацій, які забезпечують стале функціонування громади у разі їх виходу на роботу.

4. Тимчасова квота у разі дефіциту місць на позачергове та першочергове влаштування у заклади дошкільної освіти.

Порядок реєстрації дітей в електронній черзі

1. Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на веб-сайті reg.isuo.org батьками або особами, які їх замінюють (Респондентом). У разі відсутності доступу до мережі Інтернет заяву заповнює Адміністратор на підставі відомостей наданих батьками або законними представниками дитини.

2. Респондент обирає  заклад дошкільної освіти, бажаний рік зарахування та заповнює анкету (заяву). При поданні заяви Респондент автоматично  надає згоду на обробку  персональних даних. Респондент може подати лише одну заяву на одну дитину в один дитячий садок. При виявленні дублів заяв Адміністратор залишає за собою право вилучити їх, залишивши лише ту заяву, в якій вказані найбільш достовірні відомості про дитину. При відсутності можливості перевірити достовірність даних пріоритетною вважається заява, яка подана першою.

3. Для реєстрації дитини в Реєстрі респондентом мають бути надані наступні відомості (обов’язково українською мовою):

а) про дитину:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • повна дата народження;
 • адреса проживання;
 • серія та номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва;
 • інформація про наявність пільг;

б) про батьків:

 • прізвище, ім’я, по батькові батька чи матері або законних представників дитини;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • контактні дані (телефон, електронна адреса).

4. Після успішної реєстрації кожній заяві автоматично присвоюється реєстраційний номер і статус «Нова».

5. Протягом 10 робочих днів з дня подачі електронної заяви батьки або особи, які їх замінюють, повинні підтвердити дані особисто, надавши Адміністратору свідоцтво про народження дитини та, у разі наявності пільг, документ, який їх підтверджує. Якщо надані відомості у визначений термін не підтверджено, заява автоматично видаляється програмою.

6. Після персоніфікації даних заява пропускається у Реєстр, їй присвоюється  статус «Прийнята». Нумерація черги проводиться  програмою автоматично відповідно до дати та часу первинного створення заяви Респондентом.

7. Респондент має право самостійно видалити Заяву через систему реєстрації на сайті reg.isuo.org, у такому разі Адміністратор не відповідає за збереження даних цієї заяви, і відновленню вона не підлягає. Респондент повинен самостійно потурбуватись про збереження логіну і пароля для доступу до кабінету керування власними заявами.

8. При потребі змінити бажаний заклад дошкільної  освіти або рік зарахування, батьки або законні представники дитини, подають  письмову заяву Адміністратору на особистому прийомі.

Батьки або законні представники дитини можуть самостійно відстежувати рух в електронній черзі, а також звертатися до Адміністратора за наданням відповідної інформації на особистому прийомі та за контактними телефонами.

Внесення відомостей до Реєстру (зміни, виключення) та доступ до інформації офіційного сайту  reg.isuo.ua здійснюється на безоплатній основі.

Доступ до всіх персональних даних Респондентів має лише відповідальна особа (Адміністратор), який  використовує персональні дані виключно в межах виконання своїх повноважень і несе відповідальність за збереження  та захист персональних даних заявників згідно з чинним законодавством України.

Зарахування дітей у заклад дошкільної освіти

Зарахування дітей у заклад дошкільної освіти здійснюється його керівником відповідно до Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами).

Підставою для зарахування є направлення, яке видано Адміністратором згідно з електронною чергою.

При зарахуванні до закладу дошкільної освіти батьки або законні представники дитини надають його керівнику наступні документи:

 • направлення;
 • заяву на зарахування дитини до закладу дошкільної освіти,
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, який підтверджує, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти,
 • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,
 • свідоцтво про народження (копію),
 • при наявності пільг –  документ, який їх підтверджує (копію),
 • при зарахуванні до груп компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами надається висновок психолого-медико-педагогічної консультації.

Контроль за дотриманням чинного законодавства України щодо порядку електронної реєстрації та зарахування дітей у дошкільні навчальні заклади покладається на керівників місцевих органів управління освітою.