Друк

Батьки вирішили віддати дитину з синдромом Дауна у звичайну школу в інклюзивний клас

«Батьки вирішили віддати дитину з синдромом Дауна у звичайну школу в інклюзивний клас. В класі до дитини був прикріплений помічник вчителя. Однак, в силу особливостей розвитку, дитина з 2-го семестру повністю втратила інтерес відвідувати школу, оскільки не встигала виконувати програму. Після цього дитину перевели до спеціальної школи-інтернату, де вона із захопленням навчається і до тепер. Надайте коментарі щодо форму­вання мотивації до навчання».

Наявність асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням не вирішує всіх питань організації навчання дитини з особливими освітніми потребами. Умовами ефективності інклюзивного навчання є: створення відповідного середовища, індивідуалізація навчально-виховного процесу,  командний підхід у вивченні можливостей та потреб дитини і планування роботи з нею, залучення батьків до процесу навчання, при необхідності розробка відповідної адаптації, підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання.

Найбільшою помилкою педагога є намагання прив'язати дитину до програми. Слід пам'ятати, що однією із обов'язкових складових, які забезпечують ефективність інклюзив­ного навчання, є індивідуалізація навчально-виховного процесу. На практиці вона забезпе­чується шляхом вивчення індивідуальних особливостей дитини, її можливостей та потреб і складанням індивідуальної програми розвитку. Визначивши наявний рівень знань та вмінь дитини у всіх сферах її розвитку, група фахівців, які працюють з дитиною, складають індивідуальну програму. Наявний рівень знань та вмінь (що дитина може натепер) є основою для планування роботи з нею. 

 

Чи передбачаєься в ході курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників розглядати теми щодо особливостей організації психолого-педагогічного супроводу дитини з синдромом Дауна?

На виконання Указу Президента України від 19 травня 2011 року № 588 в усіх інститутах післядипломної педагогічної освіти створено структурні підрозділи (кафедри, лабораторії) з метою науково-методичного забезпечення інклюзивного та інтегрованого навчання осіб з особливими потребами та впроваджується курс «Вступ до інклюзивного навчання». В контексті даного курсу розглядаються теми, що стосується особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами та забезпечення психолого-педагогічного супроводу їх навчання.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» від 18.06.2012 № 1/9-456 для удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів та забезпечення якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів із 2012/2013 навчального року у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку педагогічних працівників за напрямами (спеціальностями) «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», має бути запроваджено навчальну дисципліну «Основи інклюзивної освіти» відповідно до навчальної програми, розробленої Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України.