Друк

Виявлення дисграфічних помилок

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 

1. Помилки  зумовлені несформованістю фонематичних процесів та слухового сприймання:

1.1  Пропуски букв та складів:трва- трава, соти- солити іт.п

1.2  Перестановки букв та складів: двора-дрова, ломоко-молоко і т.п

1.3  Недописування букв, складів: лопат- лопата і т.п

1.4  Вставляння зайвих букв, складів: тарава-трава ,тигор-тигр

1.5   Написання слів разом, або їх довільний поділ: влісі,на стала о сінь.

1.6   Спотворення слів:хабор- хоробрий, зпени- з пенька

1.7  Невміння визначити межі речення в тексті, написання всіх слів разом.

1.8  Заміни букв:панка- банка, жолото- золото, лука—рука, сапка-шапка

1.9   Порушення пом'якшення приголосних: тулпан-тюльпан

1.10 Повторення певних букв чи складів: дешеве-дерево, до дорога-дорога

2.Помилки зумовлені несформованістю лексико-граматичних категорій:

2.1  Аграматизм: вона сидів, три вікно, ми писала  і т. п

2.2  Написання разом слів з прийменниками та роздільне написання префіксів: влісі, при летіли

3.Помилки, зумовлені недорозвитком зорового сприймання:боска-дошка, уайка- чайка, тиби- риби

4.Відсутність великої букви на початку речення та у власних назвах; відсутність розділових знаків.

5.Неправильний порядок слів у реченні, неправильне узгодження слів.

6.Звернути увагу на порушення орієнтації у просторі зліва- справа; дзеркальне письмо; та низький рівень зображувальних можливостей

7.Діти-дисграфіки допускають аналогічні помилки і під час читання.

Звернути увагу на розвиток комунікативних умінь, загальний розвиток.