Друк

Обдарованості «+» та «-»

«Обдаровані діти, як правило, є  надмірно  енергійними;

 захоплються певними речами, а не просто люблять їх;

є  більш допитливими; задають багато запитань;

мають багатий внутрішній світ, і воодночас

сильно пов'язані з людьми,

є  більш альтруїстичним , ніж інші люди.»

Казимеж Домбровський,
доктор медицини та філософії

На сьогодні поняття «обдарованості» не має загальновизнаного визначення.  Найпоширенішим є визначення німецького психолога В. Штерна. Він формулює його так: "Обдарованість – це загальна здатність індивіда свідомо орієнтувати своє мислення на нові вимоги; це загальна здатність психіки пристосовуватися до нових завдань і умов життя". Відповідно «обдаровані діти» - це діти, які значно перевершують за своїм інтелектуальним розвитком своїх однолітків. Нерідко у самих пересічних дорослих народжуються обдаровані діти. Як правило, обдарованість дитини проявляється вже з раннього дитинства, її не треба розкривати, її можна помітити відразу. Обдаровані діти характеризуються низкою позитивних та негативних рис.

Позитивні риси обдарованих дітей:

1. Вчаться швидше, глибше і ширше ніж їх однолітки. 

2. Рано починають читати і мають великий словниковий запас.

3. Вони дуже допитливі і задають багато запитань. 

4. Мають широке коло  інтересів та схильні до колекціонування.

5. Мають велику кількість ідей і здатні їх реалізовувати.

6. Можуть бути не типовими в одязі, зачісці, думках.

7. Можуть ухилитися від загальноприйнятих норм поведінки.

8. Здатні до стійкої концентрації уваги.

9. Демонструють високу здатність  до міркування, творчості, мають відмінну пам'ять.

10. Мають тенденцію бути лідером.

11. Воліють працювати поодинці.

12. Володіють знаннями про події і глобальні проблеми,  про які  більшість їх однолітків  ніколи навіть не чули. 

13. Під час опанування незвичної навички не мають потреби у багаторазових вправляннях.

Негативні риси обдарованих дітей:

1. Деякі схильні бути неакуратними, недбалими і ледачими. 

2. Можуть дозволити собі недоречні висловлювання.

3. Мають тенденцію бути  «клоуном класу». 

4. Часто мають не достатній фізичний розвиток.

5. Емоційно чутливі, перфекціоністи.

6. Можуть бути одинаками або спілкуватися зі старшими дітьми та дорослими.

7. Вони мають більш високу ступінь депресії і тривоги (приховуючи свої здібності з метою отримати соціальне схвалення). 

Отже, обдарованість може проявлятися достатньо різнобічно і звичайно якщо в дитини наявна лише (1-2) з перерахованих рис – це не дає підстав визначати її як обдаровану. Але за умови, якщо у дитини спостерігається більшість (5-8) перерахованих ознак протягом тривалого часу, ми маємо всі підстави проводити її подальше психодіагностичне обстеження для виявлення додаткових ознак її обдарованості і здійснювати психолого-педагогічний супровід з метою підтримки та розвитку її обдарованості.