Друк

Соціальний супровід обдарованої дитини з особливостями психофізичного розвитку

На сучасному етапі реформування системи освіти в Україні одним із пріоритетних напрямків вважається інклюзивне навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку. І хоча інклюзивна освіта не є докорінно новим явищем для нашої країни, на шляху її ефективного впровадження існує багато перешкод.

Трактування сутності терміну „соціальний супровід”, як виду соціальної роботи, наведено у Законах України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” та „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. Відповідно до законів: соціальний супровід – вид соціальної роботи, спрямованої на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді.

Мета соціального супроводу – подолання життєвих ускладнень, мінімізація негативних наслідків чи повне розв’язання проблем сім’ї або особи.

Особливою групою клієнтів, які потребують соціального супроводу є обдаровані діти з особливостями психофізичного розвитку.

Ефективність соціального супроводу обдарованих дітей з психофізичними особливостями розвитку передбачає обізнаність педагога щодо основних психологічних особливостей цих дітей: висока стомлюваність (фізична та психічна); підвищена збудливість і висока емоційна лабільність; швидкий перехід від веселого настрою до плаксивості; схильність до фіксації на профілі своєї обдарованості; зацикленість на стані здоров'я. З одного боку, обдарованість позитивно позначається на психологічному здоров'ї дитини, як сфера постійних інтересів і джерело постійного розвитку та отримання позитивних емоцій. З іншого боку, в цій групі дітей з'являється тенденція до ще більшої інтроверсії.

Враховуючи ці особливості, соціальний супровід обдарованої дитини з психофізичними вадами має певну специфіку, що визначається характером розвитку обдарованості. Небажаними факторами, які впливають на дітей з особливостями психофізичного розвитку та обумовлюють велику ймовірність їх несприятливої соціалізації, є фізичні недоліки, соціальна і педагогічна занедбаність, міграція, соціальне сирітство. До цієї групи дітей відносять обдарованих дітей з порушеннями опорно-рухової системи, сенсорними порушеннями, розладами емоційно-вольової сфери та поведінки, важкими соматичними захворюваннями, складними вадами розвитку.

Основними напрямами соціального супроводу обдарованих дітей з особливостями психофізичного розвитку, що являє собою складну систему реабілітаційних заходів, спрямованих на підвищення їх соціальної активності, зміцнення соціальної позиції особистості є розвиток самостійності та власної обдарованості. Соціальний супровід обдарованих дітей з особливостями психофізичного розвитку здійснюється протягом всього процесу навчання дитини і складається із етапів.

Підготовчий етап. Мета - визначення темпу, форми, змісту навчання.

Критерії оцінки: оцінка соматичного здоров'я, оцінка психологічного здоров'я, оцінка фізичного стану дитини з метою виявлення основних освітніх бар'єрів, розробка індивідуального плану навчання. Ефективною формою навчання обдарованих дітей з особливостями психофізичного розвитку є індивідуальне навчання, що дозволяє адаптувати зміст, темп і методи навчального процесу відповідно до потреб конкретної дитини. Навчання обдарованих дітей з особливостями психофізичного розвитку може проводитися дистанційно. Використання дистанційних форм навчання дозволяє вирішити низку педагогічних проблем: отримання якісної освіти, можливість спілкування з однолітками і вчителями, отримання професійних навичок у сфері інформаційних технологій, що забезпечить можливість успішної професійної самореалізації.

Безпосередньо супровід. Мета - забезпечення соціально-освітньої інтеграції та соціальної адаптації обдарованої дитини з особливостями психофізичного розвитку. Соціально-освітня інтеграція - організація спільного навчання та забезпечення умов необхідних для засвоєння досвіду позитивної взаємодії. Процес соціально-освітньої інтеграції обдарованої дитини з особливостями психофізичного розвитку включає використання різних форм організації навчального процесу:

1) навчання в інтегрованому класі загальноосвітніх шкіл;

2) навчання в класах корекційно-педагогічної підтримки за спеціальними освітніми програмами;

3) надання корекційної допомоги, спрямованої на компенсацію порушень у розвитку дитини;

4) розвиток і корекція в системі додаткової освіти.

У процесі соціального супроводу обдарованої дитини з особливостями психофізичного розвитку обирається найбільш ефективна для неї форма навчання.

Аналітичний етап. Мета – оцінка ефективності соціального супроводу. На даному етапі проводиться оцінка проведеного соціального супроводу і приймається рішення щодо необхідності продовження соціального супроводу на наступному етапі навчання або професійної самореалізації обдарованої дитини з особливостями психофізичного розвитку. Показниками успішності соціального супроводу є: успішна соціальна адаптація (наявність друзів, вміння побудувати відносини в макро- та мікро соціумі), забезпечення академічної мобільності, професійна самореалізація.

Отже, успішним соціальний супровід дозволяє подолати головний психологічний бар'єр обдарованих дітей з особливостями психофізичного розвитку - їх ізоляцію від середовища однолітків і шкільного середовища.