Друк

Щастя бачити

Наскільки просто пере­січній людині втратити зір, і не мати можливості бачи­ти життя у його прекрасних барвах? Напередодні Міжна­родного дня сліпих я поспіл­кувалася із завідуючою полі­клінікою КЗ «Вишгородська ЦРЛ», районним офтальмо­логом Ніною ОСПАНОВОЮ.

Причиною повної втрати зо­ру можуть стати травми, цу­кровий діабет, ускладнення су­динних захворювань та глау­кома. Вона має чотири стадії, і якщо вчасно не звернутися до лікаря, можна повністю осліп­нути.

– Дуже поширеним за­хворюванням є катаракта, чи призводить вона до втра­ти зору?

– Важливий аспект у лікуванні будь-якої хвороби — це не гратися в лікаря із власним здоров'ям. Не ставити собі діа­гнози, як правило невірні. Тим більше така тендітна матерія як людське око потребує осо­бливої уваги та відповідальності. Нерідко люди, відчуваю­чи якісь зміни чи дискомфорт в оці, думають, що у них катарак­та. Тобто самостійно ставлять собі діагноз, не консультую­чись зі спеціалістом. Через де­який час, відчуваючи ще біль­ші погіршення, вони все ж та­ки звертаються до лікаря, але, на жаль, у більшості випадків запізно. Часто, «ставлячи» со­бі катаракту і марнуючи час, прогресує справжня хвороба – глаукома, – розповідає Ніна Петрівна.

– Які симптоми притаман­ні цьому захворюванню?

– Люди звикли вважати, що глаукома є проблемою пере­важно людей похилого віку, натомість, за останні роки хво­роба молодшає і дедалі часті­ше вражає пацієнтів віком від 35 років. Причинами розви­тку цієї недуги можуть бути за­гальні захворювання, хвороби серцево-судинної системи, по­рушення обміну речовин, а також дія таких подразників як, приміром, нервові переживання. У групі ризику перебува­ють люди, які часто працюють у положенні з нахиленою голо­вою (тим, хто багато часу про­водить на городі, варто замис­литись), а також близькі родичі хворих, люди з високим ступе­нем короткозорості та далеко­зорості.

Отже, щоб попередити хворобу та захистити себе від слі­поти, потрібно взяти за прави­ло регулярно проходити огляд в окуліста. Навіть якщо люди­на почувається абсолютно здо­ровою. Єдиний спосіб виявити хворобу доки ще не почалася втрата зору – вимірювання внутрішньоочного тиску (тонометрія). Ця процедура є нескладною і безболісною. Лікарі радять проходити її не рідше, ніж раз на рік.

Нещодавно у Вишгородській центральній лікарні з'явився пневмотонометр – за лічені се­кунди він вимірює внутрішньочний тиск. Будь-хто може абсо­лютно безкоштовно перевірити себе і миттєво отримати ре­зультат. За декілька місяців на ньому було обстежено близько півтори тисячі жителів Вишгородського району. Я також від­відала кабінет домедичного об­стеження та випробувала на со­бі пневмотонометр.

Тож зараз, у наш час нау­ково-технічного прогресу, все простіше захистити себе від страшних діагнозів і бачити своє життя у яскравих кольо­рах. Тільки все потрібно роби­ти вчасно.

Марина ПОГОРЄЛОВА, “Слово”