Друк

Характеристика різних ступенів інтелектуального розвитку

Кожна дитина України має право на отримання освіти в тій формі та таких умовах, які відповідають стану її фізичного та розумового розвитку, що передбачено нормативно-правовими актами та чинним законодавством України.

«...Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей». (Закон України «Про освіту». Стаття 6. Основні принципи освіти.)

«Діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами індивідуальної корекції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». (Закон України «Про загальну середню освіту». Розділ 4, ст. 21.2.)

Кількість дітей з особливими потребами зростає. В Україні збільшується кількість дітей з відхиленнями у розвитку, зростає кількість дітей з соціальною девіацією (відхилення у поведінці) та шкільною дезадаптацією.

Причини погіршення стану здоров'я дітей: обтяжена вагітність матері, хронічні захворювання батьків, спадкові захворювання, наркоманія, алкоголізм батьків, неблагополучна екологія, професійні труднощі батьків до народження дитини, неповна сім'я, неблагополучний психологічний мікроклімат у сім'ї, погіршення медичного обслуговування.

Порушення психологічного розвитку *

Найбільш поширена група аномалій – порушення психічного розвитку. Ця категорія не відноситься до слабоумства (олігофренії). Понад 30% учнів ЗОШ – це діти з ППР. Саме ця категорія дітей ще в початкових класах входить до групи ризику шкільної, соматичної та психофізичної дезадаптації. Серед невстигаючих учнів ЗОШ діти з ППР складають найбільший відсоток.

ППР – це таке порушення нормального темпу психічного розвитку, при якому дитина, яка досягла шкільного віку, залишається на рівні дошкільника.

Діти з ППР виділяються у класі своєю наївністю, щирістю. При потенційно збережених можливостях інтелектуального розвитку наявні:

- низький рівень пізнавальної активності;

- відставання в розвитку мисленнєвої діяльності;

- незрілість мотивації до навчальної діяльності;

- зниження працездатності;

- обмежені знання та уявлення про навколишнє середовище;

- відставання у мовленнєвому розвитку;

- порушена емоційно-вольова сфера;

- слабка пам'ять;

- недостатній рівень уваги.

Частина дітей з ППР здатна засвоїти навчальний матеріал в умовах звичайної ЗОШ, але більша частина потребує спеціально організованого навчання. Своєчасна психолого-педагогічна корекція, а за необхідності й медична допомога, дають позитивний результат: діти реабілітуються і виходять на рівень норми. При відсутності корекційної роботи діти з ППР відчувають труднощі в навчанні, втрачають віру в себе, надію на достойне місце в житті. У середніх та старших класах такі діти нерідко відсіюються із школи, поповнюють ряди правопорушників.

Причини порушення психологічного розвитку:

Мінімальні органічні ураження чи функціональна недостатність центральної нервової   системи (ЦНС), тривалі хронічні соматичні захворювання;

Тривала соціально-культурна депривація (наприклад, перебування в дитячому будинку);

Церебрастенічні стани.

За класифікацією К.С. Лебединської визначається 4 основні типи ЗПР (ППР):

1. Конституціонального походження – переважно страждає емоційно-вольова сфера. Інтереси дитини знаходяться на рівні гри. (Навчання краще здійснювати в умовах школи (класу) інтенсивної педагогічної корекції).

2. ППР (ЗПР) соматогенного походження. Причина – різноманітні хронічні захворювання, інфекції тощо. Для цієї форми ППР характерні стійкі астенічні прояви, невпевненість у собі.

3. ППР (ЗПР) психогенного характеру. Причина: сімейні, соціальні негаразди.

4. ППР (ЗПР) церебрально-органічного ґенезу. Зустрічається найчастіше. Причина: інфекційні хвороби вагітної, травми, резус-конфлікт тощо. Діти з цим видом ППР характеризуються розладами емоційно-вольової сфери. (Навчатися краще за програмою для дітей з ЗПР). Програма початкової школи для дітей з ППР розрахована на 5 років.

У роботі з дітьми, які мають порушення психологічного розвитку, вчителю слід пам'ятати:

1. Дитині з ППР слід давати більше часу на формування певних навичок.

2. Забезпечити охоронний режим, уникати перевантажень.

3. Зосередити роботу на розширенні, систематизації пізнання предметів і явищ навколишнього середовища.

* Примітка: Порушення психологічного розвитку (ППР) – за МКХ-10, за МКХ-9 – ЗПР (затримка психічного розвитку).

МКХ 10, Міжнародна Класифікація Хвороб 10 перегляду, по ній працюють лікарі України з 1999 року.

МКХ 9, Міжнародна Класифікація Хвороб, діяла в Україні до 1999 р.