Друк

Нормативно-правові документи щодо забезпечення навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

Передмова

Згідно зі статтею 37 Закону України «Про загальну середню освіту» Міністерство «забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює їх видання, організовує замовлення через відповідні місцеві органи управління освітою; затверджує типові переліки обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі колекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури».

Організаційні заходи щодо забезпечення підручниками і посібниками здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, зокрема відділення організації видання навчальної літератури. Головним завданням відділення є участь в реалізації державної політики щодо забезпечення навчального процесу в усіх типах навчальних закладів України підручниками, навчально-методичними посібниками. З цією метою відділення вивчає запити та прогнозує потребу в навчальній літературі, бере участь у формуванні державного замовлення на видання і доставку підручників до книжкових баз, здійснює контроль за своєчасним надходженням навчальної літератури, організовує поповнення бібліотечних фондів навчальних закладів України.

Методисти з бібліотечних фондів проводять подібну роботу в своїх регіонах. Специфіка замовлення та розподілу підручників, що видаються за кошти державного бюджету, вимагає знання нормативно-правового забезпечення, оскільки робота відповідальна і постійно перевіряється контролюючими органами (Державною фінансовою інспекцією, Рахунковою палатою, Генеральною прокуратурою).


1. Нормативно-правова база

 ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про видавничу справу»

Закон України  «Про внесення  змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

Указ Президента України № 161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики»

Указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 210 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. №181 і від 14 січня 2015 р. №6"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 року № 181 «Про затвердження  Порядку  використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 231 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 181» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Наказ МОН від 31.05.2018 №552 “Про затвердження переліку підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету”
Наказ МОН від 02.04.2018 № 310 “Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти”
Наказ МОН від 21.02.2018 № 176 “Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти”
Наказ МОН від 05.01.2018 №14 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти"
Наказ МОН України від 07.06.2017 №799 "Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 № 504"
Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1564  "Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів"
Наказ МОН України від 22.02.2016 №144  "Про внесення змін до наказу  Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2016 року №78"
Наказ МОН України від 05.02.2016 №78 "Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів"
Наказ МОН України від 06.01.2015 №5 "Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів" 

Наказ МОН України від 22.12.2014 №1495 "Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України від 11.12.2014 №1461 "Про проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України від 07.10.2014 №1149 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН  України  від 22.07.2015 № 786 «Про затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету» 

Наказ МОН України від від 20.05.2014 №610 "Про затвердження Положення про бібліотеку районного (міського) методичного кабінету (центру)"

Наказ МОН України від 02.12.2013 №1686 "Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації"

Наказ МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 року №1427 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 19/22551 «Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками»

Наказ МОНмолодьспорту України від 02.08.2012 року №882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОНмолодьспорту України від 03.03.2012 року №409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Наказ МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 року №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»

Наказ МОНмолодьспорту України від 02.03.2011 року №209 «Деякі питання створення фонду офсетного паперу»

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Лист МОН України від  29.08.2018   1/9-511
Лист МОН України від  03.07.2017   1/9-362 "Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в ЗНЗ для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 н. р."
Лист МОН України від  07.06.2017   1/9-315 "Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"
Лист МОН України від  21.02.2016   1/9-142 "Про організацію забезпечення підручниками учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчлаьних закладів"
Лист МОН України  від 08.06.2015 №1/9-233 "Про збір коштів з батьків для придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів"

2. Про використання навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах.


3. Про забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками.


4. Інклюзивна освіта.


5. Ведення документації (до відома шкільних бібліотекарів)

5.1. Облік підручників і навчальних посібників

Облік підручників та навчальних посібників ведеться індивідуальним та груповим способом і відображається в Інвентарній книзі обліку підручників та навчальних посібників, Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду підручників та навчальних посібників), а також у Реєстраційній картці руху підручників та навчальних посібників.

Перед початком навчального року бібліотекар видає підручники та навчальні посібники класоводам, класним керівникам 5-11 класів, кураторам груп їх особистий підпис у Журналі обліку виданих підручників та навчальних посібників.

5.2. Інвентаризація бібліотечних фондів підручників та навчальних посібників

На перше січня кожного року на підставі Інвентарної книги обліку підручників та навчальних посібників та Книги сумарного обліку підручників та навчальних посібників бібліотекар робить звірку руху книжкового фонду з бухгалтерією.

Непридатні до користування підручники та навчальні посібники (не відповідають навчальній програмі, зношені, закінчився п’ятирічний термін використання, загублені учнями, студентами тощо) списуються комісією по списанню навчального закладу. В акті на списання зазначаються автор і назва підручника або навчального посібника, рік видання, ціна, кількість примірників, що списуються, і сума. Число списаних за актом примірників підручників або навчальних посібників за рік (вибуло) та залишена кількість за рік (є станом на...) реєструється у Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду підручників та навчальних посібників і в Реєстраційній картці руху підручників та навчальних посібників.

Література, яка не підлягає оприбуткуванню, списується в кінці навчального року.

Якщо підручник чи навчальний посібник загублений або зіпсований учнем (студентом), то батьки зобов’язані повернути до бібліотеки аналогічний підручник чи навчальний посібник. З письмового дозволу директора навчального закладу загублений (зіпсований) підручник або навчальний посібник може бути замінений на рівноцінну навчальну чи художню літературу (рівноцінність запропонованих книг визначає бібліотекар).

Підручники та навчальні посібники, прийняті взамін загублених, реєструються в Журналі обліку підручників та навчальних посібників, прийнятих взамін загублених.

 5.3. Перерозподіл підручників та/або навчальних посібників

Перерозподіл підручників та(або) навчальних посібників між навчальними закладами районів (в області або місті) здійснюється за розпорядженням начальників районних чи міських управлінь (відділів) освіти із зазначенням підстави такого перерозподілу (зміна кількості учнів, відкриття нового навчального закладу та ін.).

 При передачі підручників та(або) навчальних посібників з одного навчального закладу в інший обов’язкове оформлення супровідних документів у двох екземплярах (накладна та/або акт), де вказані автор(и), назва підручника чи навчального посібника, рік видання, кількість примірників, ціна одного примірника.


6. Електронний облік підручників

Про підсумки проекту зі створення єдиної системи централізованого електронного обліку підручників у загальноосвітніх навчальних закладах, районних і обласних управліннях (відділах) освіти, Міністерстві та перспективи його впровадження

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 № 1378 «Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками» та від 27 серпня 2010 р. № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів» відділенням організації видання навчальної літератури проведено комплекс робіт із створення єдиної системи централізованого електронного обліку підручників.

Cтворення єдиної системи електронного комп’ютерного обліку підручників дасть можливість оперативно отримати об’єктивні дані про забезпеченість підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів не лише в області (регіоні), а й безпосередньо районі, школі в розрізі предметів та класів.

В поданні Генеральної Прокуратури України «Про усунення порушень законодавства, спрямованого на забезпечення прав дітей на освіту» від 11.05.11 №07/3-3-84 вих. – 11 зазначається, що відсутність централізованого комп’ютерного обліку підручників, виданих за державним замовленням, негативно впливає на стан контролю за використанням державних коштів у цій сфері, що Міністерство не володіє повною статистичною інформацією щодо необхідності у навчальній літературі для дітей з особливими потребами. Генеральною Прокуратурою запропоновано Міністерству запровадити систему централізованого комп’ютерного обліку підручників, виданих за державним замовленням.

При розробці єдиної системи централізованого електронного обліку підручників Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти за основу була взята Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник», розроблена Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського.

Комп’ютерна Програма електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» була створена в 2006 р. в ПОІППО, пройшла апробацію в Полтавському РМК та запроваджена в бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів області з 2008 р. (авт.: Атахаджаєва Н.В., Сідокур С.І., Антонець А.М.).

Дана програма була розглянута на засіданні Вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та рекомендована для проведення експерименту по її впровадженню в областях (протокол № 9 від 11 грудня 2008 року).

В 2010 році комп’ютерну програму електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» було розглянуто на засіданні секції засобів інформатизації та комп’ютеризації комісії засобів навчання Науково-методичної ради з питань освіти МОН та схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол № 2 від 20.04.2010, лист ІІТЗО від 23.04.10  №1.4/18-Г-145), на підставі цих документів до областей було направлено лист МОН від 22.06.10 №1/9-447 з пропозицією подати заявки на участь у експерименті.

Згоду (заявку) на участь у експериментальній роботі подали 17 областей України, з яких було відібрано 8.

Відбір областей, учасниць експерименту, здійснювався за принципами:

- територіальний принцип (в дослідженні представлені східний і західний, північний та південний регіони);

- принцип повного врахування спектру забезпеченості електронними ресурсами мережі та можливостями використання загальноосвітніми навчальними закладами інформаційно-комунікаційних технологій.

То ж з лютого 2011 в 7 областях України (Волинській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській,) та м. Києві впроваджувався експериментальний проект із створення єдиної системи централізованого електронного обліку підручників у загальноосвітніх навчальних закладах, районних і обласних управліннях (відділах) освіти, Міністерстві (наказ МОН «Про проект зі створення єдиної системи централізованого електронного обліку підручників у загальноосвітніх навчальних закладах, районних і обласних управліннях (відділах) освіти, Міністерстві» № 132 від 15.02.2011).

16-18 березня 2011 р. в Києві на базі відділу освіти і науки Оболонської районної державної адміністрації відділенням було організовано та проведено семінар-практикум «Шляхи впровадження єдиної системи електронного обліку підручників у загальноосвітніх навчальних закладах», під час якого було проведено навчання методистів обласних управлінь освіти і науки областей – учасників експерименту, а також методистів з бібфондів районних відділів освіти м Києва щодо роботи з електронною програмою.

В квітні-травні 2011 р. обласними управліннями освіти і науки такі семінари-тренінги були організовані на місцях впровадження експерименту (відповідно у 7 областях та м. Києві).

В червні та грудні 2011, а також у жовтні 2012 року в областях, що беруть участь в експериментальному проекті, здійснено позачергові інвентаризації шкільних бібліотечних фондів підручників за системою електронного обліку навчальної літератури, після чого інформацію було проаналізовано і узагальнено в областях та направлено до Інституту.

20 листопада 2012 р. методисти бібліотечних фондів задіяних в експерименті областей збирались для узагальнення результатів експерименту в   м. Києві. Ними відзначено, що досвід роботи з програмою є незамінним помічником у роботі шкільного бібліотекаря (методиста) на всіх рівнях: школа, район, область. Ця програма дозволяє досить якісно і швидко систематизувати бібліотечний фонд та порахувати забезпечення як новими підручниками, так і старими. При проведенні інвентаризації дуже легко отримати повну картину потреб і наявності навчальної літератури в бібліотеці, виявити підручники, яких не вистачає по класах, і дізнатися, які з них є понад потребу. Тоді дуже легко в межах району, області провести перерозподіл підручників між шкільними бібліотеками.

Учасниками експерименту були висловлені деякі побажання авторам програми, які ними практично вже враховані при доопрацюванні.

Всі учасники експерименту одноголосно вважають, що дана програма успішно пройшла апробацію, отримала схвальні відгуки, отже конче необхідна в областях.

З 2013 року інвентаризацію шкільних бібліотечних фондів підручників планується здійснювати за єдиною системою централізованого електронного обліку підручників.

Впровадження системи електронного обліку навчальної літератури дає можливість значно підвищити ефективність роботи по забезпеченню закладів освіти навчальною літературою, зокрема дає можливість створення повної, цілісної картини рівня забезпеченості навчальною літературою, встановлює чіткий облік підручників та посібників, спрощує процес щорічної інвентаризації фондів навчальної літератури, підвищує швидкість та ефективність обробки інформації на всіх рівнях, що дозволить оперативно реагувати на потреби сьогодення.

Експериментальна робота зі створення єдиної системи централізованого електронного обліку підручників успішно завершена. Вчена рада Інституту інноваційних технологій і змісту освіти схвалила результати проведеного експериментального дослідження та рекомендувала єдину систему централізованого електронного обліку підручників до впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах України, районних, обласних управліннях (відділах) освіти, Міністерстві (протокол № 10 від 28 листопада 2012 року).