Друк

Модернізація та розвиток дошкільної освіти як пріоритет діяльності влади Київщини

Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти Київщини визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року та іншими нормативними документами в галузі освіти.

Станом на 01.01.2015 р. мережа дошкільних навчальних закладів налічує 734 ДНЗ, що на 9 ДНЗ більше, ніж у 2014 р., у яких виховується  68,3 тис. дитина, у 2013 р. – 65,7 тис. дітей.

Із загальної кількості дошкільних навчальних закладів 252 (34%)  функціонують у містах, їх відвідують 48,1 тис. дітей (70%), 482 (66%) – у сільській місцевості, які відвідують 20,2  тис. дітей (30%).  Найбільша кількість ДНЗ у Києво-Святошинському (43 заклади), Білоцерківському та Васильківському  (по 36 закладів) районах.

Показник охоплення дітей віком від 0 до 6 років дошкільною освітою в Київській області за 2 роки  збільшився на 5 % і становить  66%,  що є  більшим від  показника  охоплення таких  дітей по Україні ( 62%).

Охоплення дітей віком від 3 до 6 (7) років усіма видами дошкільної освіти складає 99%.  Охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти років з урахуванням усіх форм дошкільної освіти складає 100 %.

У 2014 році у ДНЗКиївщини додатково створено 2235 нових місць, у тому числі у сільській місцевості – 425.

Додаткові місця створено за рахунок:

введення в експлуатацію новобудови ДНЗ  «Яблунька»  у м. Буча (180 місць);

відкриття після реконструкції  ДНЗ «Лебедик» у с. Лебедин Бориспільського району (85 місць) та ДНЗ «Золотий ключик» Баришівського району (150 місць);

створення  дошкільних   відділень  у  складі 5 НВК (130 місць);

відкриття  додаткових груп у (800 місць);

проведення ліцензування  приватних ДНЗ (640 місць);

проведення ліцензування  фізичних осіб-підприємців  (252 місця).

У  2014 році повернуто до використання 6 ДНЗ, в яких ведуться  ремонтні роботи: ДНЗ у  с. Григорівка  Баришівського району, ДНЗ «Сонечко» у смт Бородянка, ДНЗ  «Струмочок» у с. Дружня Бородянського району, ДНЗ «Дзвіночок» у  с. Пії Миронівського  району,   ДНЗ  у   с.  Шандра  Миронівського району,  ДНЗ  у  с. Пищики  Сквирського району.

Питання створення нових місць для дітей дошкільного віку в області вирішується комплексно: будівництво нових закладів; реконструкція; капітальний ремонт приміщень; повернення приміщень ДНЗ для використання за цільовим призначенням; створення нових місць у вже функціонуючих ДНЗ; резервування земельних ділянок під будівництво.

Тривають будівельні роботи у 4 ДНЗ: у с. Зазим`я та смт Велика Димерка Броварського району, с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району та житловому мікрорайоні Таращанський у  м. Біла Церква.

Планується  завершення  капітального  ремонту  ДНЗ «Пролісок»  у  с. Старі Петрівці Вишгородського району, с. Пищики Сквирського району; прибудова приміщення для дошкільного відділення у складі Паришківського НВК Баришівського району. Виготовлено проектно-кошторисну документацію та підготовлено до проведення капітального ремонту приміщення  ДНЗ у с. Дмитрівка Фастівського району.

Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів виділено 38 земельних ділянок для будівництва, з них 7 мають виготовлену проектно-кошторисну документацію та державну експертизу (додаток). Найбільше земельних ділянок під будівництво виділено у містах Бучі – 12,  Ірпені – 4, Борисполі – 3,  Вишгородському районі – 4.

На реконструкцію 8 (57%) дошкільних навчальних закладів та проведення капітального ремонту у 8 ДНЗ (61%) вже виготовлено проектно-кошторисну документацію та пройдено державну експертизу. 

Київська обласна державна адміністрація надає пріоритетну роль дошкільній освіті у формуванні особистості, спрямовує зусилля на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та надання рівного доступу дітям до якісної дошкільної освіти.

В умовах оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти та діючих програм розвитку дитини важливим напрямом діяльності департаменту освіти і науки Київської обласної державної адмі­ністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів є створення мобільної, гнучкої системи післядипломної освіти.

Виходячи із регіональних потреб та запитів педагогів області у 2013-2014 році, окрім фахових, проводилися курси з актуальних проблем дошкільної освіти, зокрема:

 • формування життєвої компетентності дітей в різновікових групах дошкільних навчальних закладів;
 • створення розвивального середовища в групах дітей раннього віку;
 • упровадження інноваційних технологій навчання і виховання у практику роботи дошкільних навчальних     закладів.

Здійснювалося управління науково-методичною роботою з педагогами  в міжкурсовий період:

 • укомплектовано дошкільні навчальні заклади програмами, фаховими періодичними виданнями та відповідною навчально-методичною літературою;
 • розширено тематику навчальних занять за змістом Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку (лекції, практичні та семінарські заняття, навчальні тренінги, моделювання тощо) для слухачів курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів;
 • оновлено комп’ютерно-орієнтовані програмно-методичні комплекси для підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів за дистанційною формою навчання;
 • проведено інструктивно-методичну нараду «Особливості організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних  закладах  у  2014-2015  навчальному  році» для спеціалістів відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад, методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів з питань дошкільної освіти;  
 • організовано роботу постійно діючих консультпунктів з питань: «Базовий компонент дошкільної освіти: структура, зміст, завдання, методичне забезпечення»,«Організація навчально-виховного процесу за програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»,«Особливості впровадження комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник», «Використання сучасних здоров’язміцнюючих та здоров’язберігаючих технологій у дошкільній освіті»;майстер-класу з питань «Особливості використання методики Л.В.Шелестової у процесі навчання дітей дошкільного віку читання»;
 • продовжувалося розроблення варіативного змісту Базового компонента дошкільної освіти: протягом  року  здійснено експертне оцінювання та схвалено науково-методичною радою КНЗ КОР «КОІПОПК» 15 парціальних та комплексних програм;
 • оновлено інформаційно-ресурсний банк даних: про кількісний та якісний склад педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, картотеку науково-популярної та навчально-методичної літератури;
 • розміщувалися на Веб-сайті «Мій кращий урок» кращі методичні розробки занять та інших видів діяльності з дітьми раннього та дошкільного віку;
 • вивчено та узагальнено досвіди роботи педагогів з актуальних проблем дошкільної освіти, з них 30 занесено до Анотованого каталогу ХУІ обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні  педагогічні ідеї і технології».

Одним із шляхів вирішення проблеми науково-методичної роботи з педагогами області є функціонування обласних опорних закладів освіти (ООЗО), які допомагають їмоволодіти професійними якостями. У 2014 році продовжили роботу ООЗО на базі Вишнівського ЦРД «Росинка» Києво-Святошинського району з проблеми «Застосування варіативних профілактичних та фізкультурно-оздоровчих технологій в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу» та з проблеми «Форму­ван­ня художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку» обласний опорний заклад освіти на базі ДНЗ №1 «Лісова пісня»  Ірпінської міської ради, слухачами яких відповідно є 34 та 39 педагогів.

Пріоритетним напрямом роботи кабінету визначено координацію дослідно-експериментальної діяльності дошкільних навчальних закладів регіону, здійснення експертизи інноваційних проектів. Спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості навчальних закладів та окремих працівників, які залучені до інноваційної діяльності: від 72 дошкільних навчальних закладів у 2013 році до  91 у 2014 році.

Продовжували діяльність 15 експериментальних дошкільних навчальних закладів регіонального рівня:  8 з проблеми  «Еколо­го-оздоровча робота з діть­ми у дошкільному навчальному закладі»,  3 – з проблеми «Розробка науково-методичного та навчально-методичного забезпечення  реалі­зації змісту Всеукраїнської комплексної програми розвитку дітей «Росток»,  4 заклади з таких проблем: «Формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям», «Формування художньо-емоційних та здоров’язбережувальних особистісних компетенцій дитини в умовах сучасного дошкільного навчального закладу», «Форму­ван­ня художньо-продуктивної компетенції дітей дошкільного віку», «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі». Дошкільний навчальний заклад «Ялинка» ім. В.О.Сухомлинського Броварської міської ради має статус експериментального дошкільного закладу  всеукраїнського рівня з проблеми «Формування у дошкільників основ світобачення на засадах літературної спадщини В.О.Сухомлинського».

Статус експериментальних навчальних закладів регіонального рівня отримали 7 дошкільних навчальних закладів з проблем: «Формування екологічної компетенції вихо­ванців дошкіль­ного навчального закладу на тери­­торії підвищеного радіоактивного забруд­нен­ня», «Створення психолого-педагогічних умов формування комунікативної компетенції вихованців в умовах дошкільного навчального закладу», «Технологія патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами краєзнавства», «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі».

Важливим напрямом освітнього процесу в ДНЗ є фізичне виховання дітей, яке спрямоване на охорону і зміцнення здоров’я.  Відповідно до проекту «Дошкілля» програма «Екологічний дошкільний заклад», розроблена Українським інститутом екології людини під керівництвом М.В.Курика, реалізується в дошкільних закладах області. Мережа дошкільних закладів, які працюють за вказаною програмою, постійно розширюється: у 2011 році їх було 39,  а у 2014 – 65.

Пріоритетним напрямом роботи є популяризація можливостей і розширення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи. З цією метою було проведено обласний конкурс-захист Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних закладів. У номінації «Web-сайти дошкільних навчальних  закладів, центрів розвитку дитини»  відповідно до рішення конкурсної комісії переможцем визначено Web-сайтдошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Даринка» Боярської міської ради Києво-Святошинського району. Відповідно до листа Міністерства освіти і  науки  України  від  21.10.13  № 1/9-735 «Про проведення  Всеукраїнського фестивалю дитячого театрального мистецтва», з метою активізації творчого потенціалу дітей, виявлення і розвитку талановитих дітей дошкільного віку з 1 листопада 2013 року по 1 квітня 2014 року в усіх дошкільних навчальних закладах Київської області пройшов фестиваль дитячого театрального мистецтва.

Проведення фестивалю засвідчило, що у дошкільних навчальних закладах області  створено належні умови для організації та проведення роботи з дітьми: обладнано театральні студії та кімнати казок для організації та проведення різних видів театрів, театралізованих ігор, ігор-драматизацій; створено в групах осередки театралізованої діяльності,  які є справжніми міні-театрами та обладнані декораціями, елементами костюмів та костюмами героїв казок, комплектами ляльок для розігрування театралізованих вистав як на ширмі (бі-ба-бо, «вертушок», «рукавичок», «пальчаток», «кулачкових» тощо), так і на столі («малі конуси», «циліндри», «коробки», «стрибунці»,  «тупотушки» та інші).

Аналіз узагальнених результатів про перебіг Фестивалю засвідчив високий рівень його організації та проведення у дошкільних навчальних закладах Білоцерківського, Богуславського, Бориспільського, Бородянського, Васильківського, Вишгородський, Володарського, Згурівського, Іванківського, Кагарлицького, Києво-Святошинського, Переяслав-Хмельницького, Рокитнянського, Сквирського,  Ставищенського, Таращанського, Тетіївського, Фастівського  районів та міст Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів,  Переяслав-Хмельницький, Славутич, Фастів.

Для участі у Всеукраїнському фестивалі дитячого театрального мистецтва надано матеріали Макарівського ДНЗ (ЦРД) «Пролісок» Макарівської селищної ради, Яготинського ДНЗ (ясла-садок) №5 «Берізка» Яготинської міської ради, ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №17 «Усмішка» Білоцерківської міської ради.  У десятку кращих відеоматеріалів за результатами інтернетголосування увійшов Яготинський ДНЗ (ясла-садок) №5 «Берізка».

У галузевому огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах серед міських навчальних закладів  перше місце виборов  ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №5 «Капітошка»  Бучанської міської ради.

Освітяни області взяли активну участь у конкурсі освітніх технологій,  який щороку проводиться редакцією журналів  Міністерства освіти і науки України «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Вихователь-методист».  8 учасників конкурсу  відзначено грамотами та подяками.

Одним із шляхів розв’язання актуальних проблем дошкільної освіти є цілеспрямована видавнича діяльність. Методистами кабінету підготовлено та видано видавництвом «Мандрівець» навчально-методичний посібник  «Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах дошкільних навчальних закладів», схвалений для використання в ДНЗ МОН  України (Лист ІІТЗО від 11.06.2010 №1.4/18-Г-291). В інформаційно-методичному збірнику департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів надруковано методичні рекомендації щодо організації роботи з безпеки життєдіяльності дітей відповідно до Базового компонента дошкільної освіти».

Пріоритетними завданнями інституту обрано підготовку педагогічних кадрів відповідно до сучасних потреб у забезпеченні якості дошкільної освіти та її доступності. З цією метою необхідно:

 • продовжувати модернізацію форм, змісту підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів дошкільних навчальних закладів під час проходження курсів та в міжкурсовий період;
 • оновлювати зміст, форми, методи і засоби навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини;
 • координувати дослідно-експериментальну діяльність районних (міських) методичних служб та окремих закладів області;
 • сприяти розширенню мережі дошкільних навчальних закладів, які працюють за програмою «Екологічний дошкільний заклад».