Друк

Вища освіта та наука

IMG 20171213 111852 9

Заклади вищої освіти

Олімпіади, конкурси, конференції

Нормативно-правова база вищої освіти та науки 

Вища освіта Київщини  

У 2017/2018 навчальному році у Київській області функціонує 29 закладів вищої освіти різних типів та рівнів акредитації.

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр» здійснюється за наступними галузями знань: Освіта; Культура і мистецтво; Гуманітарні науки; Соціальні та поведінкові науки; Управління та адміністрування; Право; Природничі науки; Інформаційні технології; Механічна інженерія; Електрична інженерія; Автоматизація та приладобудування; Електроніка та телекомунікації; Виробництво та технології; Архітектура та будівництво; Аграрні науки та продовольство; Ветеринарна медицина; Охорона здоров’я; Соціальна робота; Сфера обслуговування; Транспорт.

Найбільшим попитом серед студентів користуються спеціальності: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Економіка», «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», «Право», «Соціальна робота» та «Середня освіта».

У закладах вищої освіти Київщини навчається 31140 студентів, з яких: на державній формі навчання здобувають вищу освіту 18973 особи, за кошти фізичних та юридичних осіб – 12167 осіб; на денній формі навчання – 22990 студентів, на заочній формі навчання – 8150 студентів; на І курсі – 6283 студенти, на випускних курсах – 9371 студент. Із числа осіб соціально незахищених категорій, у закладах вищої освіти Київської області навчається 472 сироти, або позбавлених батьківського піклування, 281 інвалід, 13 осіб із анексованого Криму, 92 особи із Луганської області, 134 особи із Донецької області, 29 студентів – учасники АТО та 409 студентів, батьки яких є учасниками АТО.

Освітній процес у закладах вищої освіти області забезпечують 5352 працівники, зокрема 2747 викладачів, з яких: 1128 осіб мають науковий ступінь та 778 – вчене звання.

Основні напрями діяльності у 2017/2018 навчальному році:

  • реалізація Закону України «Про вищу освіту»;
  • оновлення переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою, відповідно до потреб регіонального ринку праці;
  • забезпечення кваліфікованими фахівцями роботодавців відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економіки регіону;
  • реалізація інноваційної та науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти;
  • робота з обдарованою студентською молоддю.