Друк

Вища освіта та наука

IMG 8892Вищі навчальні заклади

Олімпіади, конкурси, конференції

Нормативно-правова база вищої освіти та науки 

Вища освіта Київщини  

Мережа. Підготовку фахівців з вищою освітою в Київській області здійснюють 29 вищих навчальних закладів (далі ВНЗ) різних типів та рівнів акредитації: 4 університети, 1 інститут, 18 коледжів, 5 технікумів, 1 училище, з яких: 10 – комунальної форми власності, 15 – державної та 4 – приватної.

За спектром напрямів, спеціальностей, освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», відповідно до яких здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, система вищої освіти регіону складається із дев’яти груп навчальних закладів галузевого спрямування (педагогічні, медичні, аграрні, економічні, транспортні, сфери послуг, технічні, хімічні,  мистецькі навчальні заклади) та семи груп різного підпорядкування. З них підпорядкованими Київській обласній раді є 10 ВНЗ, Міністерству освіти і науки України – 5 ВНЗ, Міністерству аграрної політики і продовольства України – 8 ВНЗ, Державній податковій адміністрації – 2 ВНЗ, Товариству сприяння обороні України – 2 ВНЗ, Київській регіональній спілці споживчої кооперації – 1 ВНЗ та інше підпорядкування – 1 ВНЗ.

Галузі знань. Вищі навчальні заклади регіону ІV рівня акредитації здійснюють підготовку фахівців за наступними галузями знань: Педагогічна освіта; Економіка і підприємництво; Право; Соціально-політичні науки; Інформатика та обчислювальна техніка; Політологія; Філологія; Менеджмент; Природничі науки; Агрономія; Сільське господарство і лісництво; Рибне господарство та аквакультура; Ветеринарна медицина; Специфічні категорії.

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, відповідно: Педагогічна освіта; Право; Культура; Інформатика та обчислювальна техніка; Мистецтво; Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини; Текстильна та легка промисловість; Медицина; Економіка та підприємництво; Геодезія та землеустрій; Природничі науки; Менеджмент і адміністрування; Будівництво та архітектура; Сфера обслуговування; Техніка та енергетика аграрного виробництва; Сільське господарство і лісництво; Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції; Ветеринарія; Енергетика та енергетичне машинобудування; Транспорт та транспортна інфраструктура; Рибне господарство та аквакультура; Автоматика та управління; Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок; Авіаційна та ракетно-космічна техніка; Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден, Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів, Ресторанне обслуговування, Готельне обслуговування, Соціальне забезпечення. 

Пріоритетними напрямами діяльності департаменту освіти і науки та вищих навчальних закладів області на 2016-2017 навчальний рік залишаються наступні питання: 

  • сприяння розвитку вищих  навчальних закладів різних типів та форм власності;
  • модернізація мережі вищих навчальних закладів, створення укрупнених регіональних центрів;
  • приведення у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» правових, організаційних, фінансових засад функціонування системи вищої освіти Київщини;
  • проведення моніторингових досліджень ринку праці й освітніх послуг;
  • створення умов для навчання і проживання студентської молоді;
  • посилення інтеграційних зв’язків навчального процесу з наукою і виробництвом;
  • робота з обдарованою студентською молоддю;
  • оновлення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів.