Друк

Загальноосвітні навчальні заклади з інклюзивними класами та групами

inkluziv032017

Особливості інклюзивної освіти

У Київській області функціонують 191 загальноосвітніх, 50 дошкільних навчальних закладів із інклюзивними класами та групами. Загальна кількість вихованців дошкільних навчальних закладів  становить 121 дітей та 573 учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Перспективними напрямками освітньої діяльності з питань створення умов для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в Київській області є розроблення нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи щодо створення умов для інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку; визначення науково-методологічних засад впровадження інклюзивного навчання дітей дошкільного та шкільного віку, які мають тяжкі порушення психофізичного розвитку; визначення умов інклюзивного навчання дітей із тяжкими порушеннями психофізичного розвитку; підготовка керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до роботи з дітьми, які мають комплексні порушення психофізичного розвитку; розроблення механізмів взаємодії спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів і навчальних закладів з інклюзивним навчанням щодо навчального та реабілітаційного супроводу дітей з комплексними порушеннями психофізичного розвитку; розроблення й апробація системи соціально-педагогічного патронату та консультативно-методичної допомоги батькам дітей, які мають тяжкі порушення психофізичного розвитку, і навчаються за інклюзивною формою.