План державної атестації  дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів Київської області, комунальної та приватної форм власності, на 2015-2016 роки

План державної атестації  дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів Київської області комунальної та приватної форм власності, на 2017 рік

Результати державної атестації навчальних закладів 


Чинним освітнім законодавством України про атестацію навчальних закладів передбачено наступне: 

  1. Закон "Про освіту": 
  "За резултатами атестації дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти Міністерства освіти України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень: 
  1) визначають відповідність освітніх послуг, які надаються закладам освіти, державним стандартам певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня; 
   2) приймають рішення про створення спеціалізованих закладів освіти: шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій тощо; вносять пропозиції Міністерству освіти України про надання відповідного статусу професійно-технічним закладам освіти; 
  3) приймають рішення про створення, реорганізацію аболіквідацію закладів освіти" (ст. 15, п. 5). 
   "Випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) закладу освіти видається відповідний документ про освіту встановленого зразка" (ст.27, абз. 1). 
  Із Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778:(п.64): "приватний заклад видає випускникам документи державного зразка про відповідний рівень освіти за наявності ліцензії та за умови проведення атестації такого закладу" 

  2. Закон "Про загальну середню освіту": 
   "Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на10 років у порядку,встановленомуМіністерством освіти України" (ст. 40. п. 3). 
  Одне із основних завдань органів управління системою загальної середньої освіти: "атестація навчальних закладів системи загальної середньої освіти, оприлюднення результатів атестації через засоби масової інформації" (ст. 36, абз. 4). 

  3. Закон України "Про дошкільну освіту": 
  "Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Результати державної атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються " (ст. 21, п. 3). 
  Одне з основних завдань органів управління системою дошкільної освіти: "державна атестація дошкільних навчальних закладів, доведення результатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масової інформації" (ст. 18, абз. 5). 

  4. Закон України "Про позашкільну освіту": 
  "Основною формою державного контролю за діяльністю позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти. Результати державної атестації позашкільних навчальних закладів оприлюднюються" (ст. 10. п. 5. абз. 1). 
  Основні завдання і принципи проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів визначені Порядком державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 р. №67