Вік (у психології) - конкретна, відносно обмежена в часі ступінь психічного розвитку індивіда та його розвитку як особистості.
Характеризується сукупністю закономірних фізіологічних і психологічних змін, не пов'язаних з розходженням індивідуальних особливостей.
Структура віку включає в себе характеристику соціальної ситуації розвитку дитини, провідного типу діяльності та основних психологічних новоутворень віку.
Структура віку включає в себе характеристику:

 • Соціальної ситуації розвитку дитини;
 • Провідного типу діяльності;
 • Основних психологічних новоутворень віку.
 • Провідна діяльність - це така діяльність, розвиток якої обумовлює найголовніші зміни в психічних процесах і психологічних особливостях особистості дитини на даній стадії його розвитку.
  У ній виникають і всередині неї диференціюються нові види діяльності.
  У ній формуються або перебудовуються особистісні психічні процеси.
  Від неї найближчим чином залежать спостерігаються в даний період розвитку основні психологічні зміни особистості дитини.
  Прийнята наступна вікова періодизація
 • Дитинство (від народження до 1 року);
 • Раннє дитинство (1-3 роки);
 • Дошкільне дитинство (3-6 років);
 • Молодший шкільний віку (6-10 років);
 • Підлітковий вік (10-15 років);
  Юність:
 • Перший період (старший шкільний вік 15-17 років);
 • Другий період (17-21 рік).
  Немовляцтво - виникає безпосередньо емоційне спілкування;
  1-3 роки - предметно-маніпулятивна діяльність;
  від 3 до 6 років - розвинена ігрова діяльність;
  від 6 до 10 років - навчальна діяльність, тобто соціальна діяльність по засвоєнню теоретичних форм мислення;
  від 10 до 15 років - участь в діяльності, що має соціально визнається характер;
  від 15 до 17 років - навчальна діяльність, активно поєднана з різноманітною трудовою діяльністю.
  Психологічний вік - певний рівень розвитку психіки, в який включається:

а) розумовий вік.

Для визначення розумового віку дітей від 4 до 16 років використовується тест Векслера, який включає вербальні і дані в наочній (образної) формі завдання. При його застосуванні отримують сумарний «загальний інтелектуальний показник». Психолог обчислює ІQ - інтелектуальний коефіцієнт: розумовий вік Х 100% ІQ = хронологічний вік;

б) соціальна зрілість - SQ - соціальний інтелект (людина повинна бути адаптованою до середовища, яке його оточує);

в) емоційна зрілість: довільність емоцій, врівноваженість, особистістю зрілість.