Нормативно-правова база з освіти дітей з особливими освітніми потребами

 

  Президент України 

Укази

від 25.06.2013
№344/2013
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
від 11.07.2005
№ 1086/2005
Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей
від 01.06.2005
№ 900/2005
Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями
від 17.04.2002
№ 347/2002

Про Національну доктрину розвитку освіти

 Верховна Рада України

Закони України 

від 23.05.1991 
№1060-XII
Про освіту

від 11.07.2001
№ 2628-III
Про дошкільну освіту
від 13.05.1999 
№651-XIV
Про загальну середню освіту
від 26.04.2001
№ 2402-III
Про охорону дитинства
від 21.03.1991
№ 875-XII
Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні
від 06.10.2005
№ 2961-IV
Про реабілітацію інвалідів в Україні

 

Кабінет Міністрів України

Постанови

Від 31.08.2016 №1/9-451 Щодо забезпечення навчальних закладів посадами практичних психологів та соціальних педагогів
від 15.08.2011 №872 Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
від 05.07.2004 №848 Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
від 23.04.2003 №585 Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
від 12.10.2000 № 1545 Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів
від 12.04.2000 
№646

 

  

 Міністерство освіти  і науки  України

Накази

від 06.06.2016 
№624
Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
від 31.12.2015
№1436 
Про затвердження  Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі
від 23.10.2013 
903/1464/711
від 04.06.2013
№680
від 01.02.2013
72/78
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я
від 09.12.2010
№1224
Про затвердження Положення про спеціальні класи
для навчання дітей з особливими освітніми потребами
у загальноосвітніх навчальних закладах
від 01.10.2010
№912  

Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання

від 15.01.2008 №11
Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями
від 27.11.2007 №1041
Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
від 27.03.2006 
№240/165
Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу
від 02.12.2005 №691
Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю
від 17.08.2004
№ 661
Про організацію діяльності регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій

від 07.07.2004

№569/38

Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
від 20.12.2002 №732
від 20.02.2002 
№128
 
від 13.05.1993 
№135
Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти

Листи

від 01.09.2016 №2/4-14-1699-16 Щодо внесення змін до постанови КМУ №1298 від 30.08.2002р.
від 13.08.2014
№1/9-413
Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку 
від 11.03.2014 №1/9-135 Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу
від 28.01.2014 №2/2-14-101-14 Про заходи щодо організації роботи з дітьми з розладами спектру аутизму
від 18.06.2012      
№1/9-456
Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти»
від 02.04.2012 №1/9-245
Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Гриф МОН України від 04.04.2013 № 1/11-6544 Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт""