Склад працівників Київської обласної психолого-медико-педагогічної консультації

Організація роботи КОПМПК

Функціонуючі регіональні ПМПК

План роботи КОПМПК на 2016/2017 навчальний рік

Графік засідань консультантів КОПМПК на 2016/2017 н.р. з метою участі у проведенні діагностичних засідань районних (міських) ПМПК з обстеження дітей та надання методичної допомоги в організації роботи консультацій

Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами

Інформація про діяльність Київської обласної психолого-медико-педагогічної консультації

Інформативна допомога ОПМПК для батьків

Поради психолого-медико-педагогічної консультації для вчителів

Інформація для районних (міських) ПМПК

Нормативно-правова база ПМПК

  

Основні завдання

Метою діяльності психолого-медико-педагогічної консультації є забезпечення належної організації та проведення консультативно-діагностичної, координаційної, методичної роботи, здійснення психолого-медико-педагогічного вивчення дітей для виявлення особливостей їх розвитку та визначення адекватних умов навчання і виховання. 

Діяльність психолого-медико-педагогічної консультації спрямована на:

 • виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки; 
 • підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини; 
 • консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 
 • облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в регіоні з метою надання пропозицій органам управління освітою щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання; 
 • участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційними комісіями закладів охорони здоров’я); 
 • організацію індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами; 
 • співпрацю з шкільними психолого-медико-педагогічними комісіями спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів); 
 • надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами; 
 • системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах; 
 • психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю; 
 • залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей; 
 • просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.

Київська обласна психолого-медико-педагогічна консультація здійснює:

 1. Науково-методичні, організаційні функції та контроль за діяльністю районних (міських) консультацій, шкільних психолого-медико-педагогічних комісій спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів). 
 2. Проведення протягом року систематичних засідань з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації. 
 3. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах "Картки стану здоров’я і розвитку дитини". 
 4. Облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей в регіоні, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, починаючи з раннього віку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень з метою створення належних умов для доступу та здобуття ними якісної освіти. 
 5. Унесення пропозицій у відповідні органи управління освітою щодо системної фахової допомоги дітям раннього віку, розвитку і вдосконалення мережі навчальних закладів для забезпечення гнучкості та різноманітності освіти для задоволення особливих освітніх потреб дітей дошкільного і шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку у місцях проживання. 
 6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах. 
 7. Надання індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, особливо з тяжкими та складними вадами, із залученням батьків (осіб, які їх замінюють). 
 8. Соціально-педагогічний супровід сімей, які виховують удома дітей зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю. 
 9. Надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівникам навчальних закладів, педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним, соціальним працівникам, громадськості з питань виховання та соціально-трудової реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку, у тому числі раннього віку, розладами поведінки тощо, запровадження інклюзивного, інтегрованого навчання дітей дошкільного та шкільного віку. 
 10. Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи районних (міських) консультацій та шкільних психолого-медико-педагогічних комісій. 
 11. Сприяння фаховому, творчому зростанню консультантів психолого-медико-педагогічної консультації шляхом їх періодичної атестації у встановленому порядку, направлення на курси підвищення кваліфікації, участі у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах тощо. 
 12. Співпрацю з закладами охорони здоров'я з метою раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. 
 13. Взаємодію з органами праці та соціального захисту населення з метою моніторингу психічного розвитку дітей, які виховуються в дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту, та своєчасного забезпечення їх належною психолого-педагогічною підтримкою. 
 14. Співробітництво з вищими навчальними закладами та установами освіти області, зокрема з Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, відділами (управліннями) освіти (і науки) райдержадміністрацій (міських рад), психологічною службою системи освіти, дошкільними та загальноосвітніми закладами, громадськими та іншими організаціями. 
 15. Підготовку аналітичної звітності центральній консультації.