Роль сучасних психолого-медико-педагогічних консультацій в системі спеціальної освіти


   На сучасному етапі розвитку нашої держави проблеми освіти дітей з психофізичними вадами є надзвичайно актуальними.
  Система порушення психофізичних функцій вимагає раннього діагностичного і корекційно-розвивального втручання. Без такої психолого-педагогічної допомоги подальше навчання та соціально-трудова адаптація дитини справді стають мало ефективними. З цією метою було створено Київську обласну психолого-медико-педагогічну консультацію
  Психолого-медико-педагогічна консультація Київської області (надалі - ПМПК) – це діагностично-корекційний заклад у сфері освіти, що забезпечує психолого-педагогічний супровід у розв’язанні освітніх і соціально-реабілітаційних проблем дітей із порушеннями психофізичного розвитку.
  Завдання ПМПК – виявлення, облік та психолого-педагогічне вивчення, оцінка труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки; консультування батьків, педагогів та надання індивідуальної педагогічної допомоги. Найважливіше - оцінити потенційні можливості розвитку такої дитини та визначити адекватні умови її навчання, соціальної реабілітації і професійної підготовки.
   Функціонує Київська обласна ПМПК як постійно діюча установа, до складу якої входять психологи, вчителі-дефектологи, лікарі. Громадяни, які піклуються про дитину, що має труднощі в пізнавальній діяльності, повинні бути обізнані зі змістом діяльності, структурою та видами допомоги, які вони можуть отримати у Київській обласній психолого-медико-педагогічній консультації (тел. 278-23-13 понеділок-п'ятниця).
  Визначальну роль в діяльності сучасних психолого-медико-педагогічних консультацій мають районні (міські) ПМПК.
    В області функціонують 36 психолого-медико-педагогічних консультацій. Це так звані регіональні ПМПК. Регіональні ПМПК – це служби відповідних управлінь (відділів) освіти, які, насамперед, є відповідальними за виявлення дітей „групи ризику". У зв'язку з цим першочерговим  завданням розгортання їх діяльності є налагодження тісної взаємодії з тими фахівцями району (міста), які можуть забезпечити таке виявлення. Це–дільничні лікарі-педіатри, дитячі неврологи, психіатри, логопеди, дефектологи усіх спеціальностей, учителі початкових класів, практичні психологи та медичні працівники загальноосвітніх дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Консолідуючи зусилля названих фахівців, працівники регіональних ПМПК беруть на облік усіх дітей, які проживають на території району, визначають несприятливі чинники їхнього психофізичного розвитку, встановлюють контакти з батьками, визначають форми допомоги, відстежують динаміку психофізичного розвитку дитини.
   Психолого-педагогічне вивчення дітей в районній (міській) консультації, що відбувається за умови наявності у її складі необхідних фахівців та документально підтверджених медичних даних (діагнозу) дитини і стосується дітей з сенсорними, фізичними, мовленнєвими порушеннями.
  Діти, які мають складну ваду або порушення інтелектуального розвитку, проходять обстеження консультації з повноваженнями обласної або в районній (міській) консультації за умови присутності на засіданні представника обласної консультації. Завданням районної (міської) ПМПК є також попередній збір даних про стан здоров'я та розвитку дитини з метою направлення її на діагностичне засідання обласної ПМПК.
   Для вивчення рівня інтелекту дітей молодшого шкільного віку на діагностичних засіданнях використовується уніфікована експрес-методика, розроблена українськими вченими-дефектологами Н.М.Стадненко, Т.Д.Ілляшенко, А.Г.Обухівською, (Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів та старших дошкільників. Кам'янець-Подільський, 2006). Ця методика дає можливість в умовах ПМПК не тільки розмежувати дітей за станом розумового розвитку (низька норма, затримка психічного розвитку, розумова відсталість), але й прогнозувати подальшу їх перспективу. В ній передбачено якісно-кількісне вивчення психічного розвитку дітей, відпрацьовані сталі інструкції, різні міри допомоги, дається характеристика складових діяльності, визначені вікові межі використання методики. Все це забезпечує кваліфіковану діагностику в умовах консультації.

  Насамперед, розвиток і зміцнення консультацій районного рівня створює оптимальну мережу, яка забезпечує активність виявлення дітей, що потребують корекційної допомоги. Велика увага в діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій приділяється консультативній і просвітницькій роботі. Завдяки повному складу штатних працівників ПМПК, до яких входять різні фахівці (дефектологи різної спеціалізації, психологи та лікарі), та постійному місцю і режиму їх роботи, ПМПК стали повноцінними консультативно-інформаційними центрами для різних групп населення (батьків, дільничних лікарів, вчителів, практичних психологів), де можна отримати фахову допомогу з усіх проблем у розвитку дітей.
  Одним з напрямків роботи ПМПК є консультативно-методична допомога сім'ям, які виховують дитину з психофізичними порушеннями. Такі батьки дуже вразливі, тому консультанти ПМПК радять їм прийняти реальність такою, як вона є, і в цих умовах оптимально використати для розвитку дитини її можливості. Успіху в розвитку дитини можна досягнути тільки за активної участі батьків.

  Батьки мають право вибирати, де буде навчатись їхня дитина. А щоб прийняти правильне рішення, їм потрібно проконсультуватись зі спеціалістами і прислухатись до їх рекомендацій. Лише за умови правильного вибору батьків та спільної, добре організованої роботи фахівців, відкриваються широкі можливості для розвитку дитини з особливими освітніми потребами. 

  Важливою функцією ПМПК є консультативно-корекційно-розвиткова, коли, працюючи з дитиною на спільних заняттях у присутності батьків, фахівці залучають їх до активної співпраці, навчають способів закріплення досягнутих здобутків у домашніх умовах. Це стало доступним завдяки кількісному і якісному кадровому складу районних (міських) ПМПК, їх територіальній близькості до місця проживання родини, яка цього потребує.
  Київська обласна ПМПК є координатором та організатором діяльності регіональних ПМПК на рівні державних вимог до змісту їх діяльності, здійснює науково-методичне забезпечення, діагностико - корекційну роботу консультантів, а також розглядає особливо складні у діагностичному плані чи соціально конфліктні справи дітей, які надходять з районів (міст) області. Таким чином, батьки мають право оскаржити чи перевірити рішення регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій в Київській обласній ПМПК (м. Боярка, вул. Жовтнева, 39, елект.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).