Навчання і виховання дітей
з особливими освітніми потребами

   У Київській області діють 36 регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК). 
  Київською обласною психолого-медико-педагогічною консультацією спільно з відділами освіти райдержадміністрацій і міськвиконкомів закладами охорони здоров’я, соціального захисту здійснюється облік дітей з особливими потребами. Налагоджена система взаємоінформування про дитячу захворюваність та спільні профілактичні дії щодо її запобігання. Психолого-медико-педагогічна консультація працює в тісному співробітництві з психологами та соціальними педагогами навчальних закладів області, психологічними службами відділів освіти, педагогами, службою в справах неповнолітніх, охорони здоров’я, соціального захисту, правоохоронними органами.
  Створено обласний банк даних дітей з особливостями психофізичного розвитку. Щороку здійснюється аналіз виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку (постанова Кабінету Міністрів України № 646 від 12 квітня 2000 р. "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку"), який свідчить про те, що районними (міськими) ПМПК приділяється значна увага питанням, пов'язаним з оптимізацією їхньої роботи, виконанням рекомендацій Київської обласної ПМПК.
  З метою задоволення потреб населення у корекційно-розвивальному навчанні дітей з особливостями у психофізичному розвитку вживаються заходи щодо впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого та інклюзивного навчання. У зв'язку з тим, що кількість таких дітей постійно збільшується, організовано роботу щодо розширення форм навчання цієї категорії дітей за місцем проживання, забезпечення спеціальними програмами, підручниками.
  Питання, що потребують вирішення:
   -завершення роботи щодо створення районних (міських) ПМПК, їх кадрового та фінансового забезпечення з метою удосконалення роботи з раннього виявлення та обліку дітей з особливостями психофізичного розвитку та своєчасного надання їм корекційної допомоги;
  -створення навчально-реабілітаційних міні-центрів для дітей-інвалідів у всіх регіонах області та забезпечення їх відповідними спеціалістами, обладнанням та спецлітературою;
 -формування мережі логопедичних пунктів відповідно до Положення про логопедичний пункт у системі освіти у кожнму регіоні, розширення кадрового складу вчителів-логопедів для надання своєчасної допомоги дітям-логопатам;
 -впровадження інклюзивної моделі освіти, в діяльність навчальних закладів усіх типів;
  -підготовка педагогічних працівників області до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 -забезпечення закладів освіти методичною літературою з питань навчання та виховання дітей з вадами психофізичного розвитку, спеціальними програмами та підручниками.

Рекомендації щодо організації діяльності логопедичної служби

Особливості інклюзивної освіти