Психолого-педагогічне вивчення дитини в психолого-медико-педагогічних консультаціях здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності таких документів: 

  -паспортів батьків;
   -свідоцтва про народження дитини;
  -„Картки стану здоров’я і розвитку дитини” (додаток 1);
   -"Історії розвитку дитини" (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 №302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)");
   -"Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда", затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід;
   -зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
   -висновків шкільної психолого-медико-педагогічної комісії про динаміку та якість засвоєння знань дитиною під час випробувального навчання (якщо таке було);
   -витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації (для проходження вивчення в центральній консультації);
  -документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є);
   -письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-педагогічного вивчення, відповідно до цілей цього Положення.
  Обласна психолого-медико-педагогічна консультація проводить діагностичне обстеження дітей відповідно до графіка, затвердженого управлінням освіти і науки. Виїзні засідання обласної психолого-медико-педагогічної консультації у райони і міста, які не увійшли до графіка поточний навчальний рік, будуть здійснюватись поза планом згідно клопотань відділів освіти (при умові, що обстеження групи дітей конче необхідно).
   Протягом року проводяться систематичні засідання з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надаються обґрунтовані психолого-педагогічні рекомендації щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.
  На підставі результатів власного психолого-педагогічного вивчення дитини фахівцями психолого-медико-педагогічної консультації формулюється висновок про особливості її розвитку та приймається колегіальне рішення про надання батькам (особам, які їх замінюють) рекомендацій щодо програми, форм і методів навчання та здійснення корекційно-розвиткової роботи, соціально-трудової реабілітації.
   Батькам або особам, які їх замінюють, надається витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації з відповідним висновком та рекомендаціями.
   У разі коли висновок психолого-медико-педагогічної консультації про стан дитини, причини її пізнавальних труднощів та рекомендації щодо потенційних можливостей психічного розвитку не збігаються з медичним діагнозом, органами управління освітою така дитина направляється на навчання з урахуванням рекомендацій цієї консультації у відповідний навчальний заклад з випробувальним терміном на один рік та динамічним спостереженням фахівців відповідного навчального закладу.
   Після закінчення випробувального терміну навчання психолого-медико-педагогічна консультація здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвивальної роботи.
   Висновок психолого-медико-педагогічної консультації має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою до загальноосвітніх навчальних закладів, класів (груп) з інклюзивним (інтегрованим) навчанням, спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) та організації належної корекційно-розвиткової роботи. Обласна психолого-медико-педагогічна консультація здійснює науково-методичні, організаційні та координувальні функції в діяльності районних (міських) ПМПК.
  Обласною психолого-медико-педагогічною консультацією відповідно до плану роботи управління здійснюється вивчення стану роботи з дітьми з особливими потребами у відділах освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах.
  Обстеження дітей обласною психолого-медико-педагогічною консультацією проводиться за попереднім записом. (Звертатись за телефонами: 592-79-85(86); 278-23-13.
  Відповідно Положенню про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації консультанти ОПМПК будуть приймати участь у засіданнях районних (міських) ПМПК згідно з їх планом та графіком.

Перелік документів, які подаються на засідання обласної психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК)

Вимоги до психолого-педагогічної характеристики учня