Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу (Лист МОН України від 11.03.2014 №1/9-135)

Перелік документів, необхідних для влаштування дітей до спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів


ЗАВДАННЯ ПМПК ТА РОЛЬ ГОІ (Громадські організації інвалідів) В ОПТИМІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВПРОВАДЖЕННІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Картка соціального захисту дитини, реінтегрованої з інтернатних закладів у сім'ю

Процедура оцінки віку дитини психологічний аспект

Діти-біженці та діти-шукачі притулку: Процедура визначення віку

Методичні рекомендації «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період»

Методичні рекомендації щодо проведення індивідуально-корекційних занять в психолого-медико-педагогічних консультаціях

Надання психологічної допомоги населенню

Логопедичні домашні завдання

Подолання оптичної дислексії та дисграфії

Інклюзивне навчання дітей з синдромом Дауна

Використання дидактичних ігор в навчально-виховному процесі

Система завдань по розвитку мовлення

Основні напрями корекційної роботи з дітьми з вадами слуху

Приклад роботи з дитиною, яка навчається інклюзивно за програмою спеціальної школи