Друк

Рішення серпневої наради керівників навчальних закладів та педагогічних працівників Київської області "Про підсумки 2013/2014 н.р. та основні завдання на новий 2014/2015 н.р."

На виконання основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року, рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України від 22.08.2014 року, Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки та з метою забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, налагод­ження партнерського діалогу з громадянським суспільством, посилення патріотичного виховання учасники наради звертаються з пропозиціями до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Київської обласної державної адміністрації та ухвалюють пріоритетні завдання діяльності державних органів управління освітою, установ і закладів освіти у 2014/2015 навчальному році.

Пропозиції до Кабінету Міністрів України: 

– Розробити і запровадити механізм виведення позабюджетних коштів з-під управління відділень Державної казначейської служби України.

– Передбачити фінансування з державного бюджету будівництва нових дошкільних навчальних закладів, капітальний ремонт і реконструкцію приміщень ДНЗ за кошти держаного бюджету.

– Відновити реалізацію Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» з метою забезпечення підвозу учнів і педагогічних працівників до навчальних закладів.

 Пропозиції до Міністерства освіти і науки України: 

– Розробити і внести до Кабінету Міністрів України проект урядового рішення щодо забезпечення функціонування швидкісного Інтернету, фінансування за бюджетні кошти підключення до мережі Інтернет та його обслуговування, придбання «шкільних» автобусів, у тому числі для підвезення учнів і педагогічних працівників у міських населених пунктах з великою протяжністю, а також спеціальних автобусів, придатних для безпечного перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках.

–  Розпочати роботу щодо впровадження європейської моделі 12-річної школи.

–  Вирішити питання передачі майна професійно-технічних навчальних закладів з державної форми власності у комунальну.

– На виконання пунктів 5, 6 рішення колегії МОН України від 22.08.2014 року розробити нормативно-правове забезпечення ведення самостійної фінансової діяльності навчальними закладами та прийому педагогічних працівників на роботу.   

– Вирішити питання проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з окремих навчальних предметів у режимі он-лайн.

– Розробити нормативно-правове та науково-методичне забезпечення інтеграції професій, розроблення нового Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, кваліфікаційних характеристик випускників, навчальних планів і програм з інтегрованих та укрупнених професій.

Пропозиції до Київської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міськвиконкомів:

 – Забезпечити підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ та організацій освіти до роботи в осінньо-зимовий період, здійснення заходів з енергозбереження та обстеження технічного стану будівель і споруд.

– Сприяти першочерговому проведенню видатків на паливно-мастильні матеріали, запчастини, медогляд водіїв через відділення Державної казначейської служби України.

–  Продовжити оптимізацію мережі закладів освіти, дотримуючись Закону України «Про місцеве самоврядування».

–  Вжити заходів щодо забезпечення шкільними автобусами навчальних закладів області.

Пріоритетні завдання діяльності департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, керівників місцевих органів управління освітою, керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів:

– Забезпечити виконання статті 56 Закону України «Про освіту» в частині, що зобов’язує педагогічних та науково-педагогічних працівників настановленням і особистим прикладом виховувати у дітей та молоді повагу до цінностей України, її державного і соціального устрою.

– Упровадити модель виховної роботи, що базуватиметься на формуванні українського патріотизму, готовності стати на захист і оборону України від зовнішньої агресії, забезпечуватиме поєднання громадянських, державниць­ких та військово-патріотичних аспектів. Розробити відповідну програму.

– Подолати надмірну централізацію управління освітою. Делегувати повноваження і відповідальність на рівень керівників навчальних закладів.

– Продовжити роботу щодо розширення мережі дошкільних на­вчаль­них закладів різних типів і форм власності, зокрема: будівництва нових за­кла­дів, реконструкції та проведення капітального ремонту приміщень до­шкільних навчальних закладів; повернення приміщень ДНЗ, що викорис­товувалися не за призначенням; відкриття ДНЗ у складі навчально-виховних комплексів (об’єднань); здійснення ліцензування приватних ДНЗ; створення додаткових місць у функціонуючих ДНЗ з метою ліквідації (суттєвого скорочення) черги на влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади.

– Забезпечити у загальносвітніх навчальних закладах підвищення доступності якісної, конкурентоспро­мож­ної освіти відповідно до вимог суспільства, економіки, потреб кожного громадянина України на основі функціонування освітніх округів, базових шкіл, центрів дистанційного навчання, урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема для дітей, які проживають у сільській місцевості.

– Забезпечити навчання й розвиток дітей з особливими освітніми потребами в умовах запровадження моделі інклюзивної освіти в дошкільних, загальносвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах. Створювати умови для доступності освітніх послуг дітям з особливими потребами, зокрема забезпечення архітектурного доступу до навчальних закладів, розширення мережі гуртків на базі центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

– Продовжити оптимізацію мережі інтернатних навчальних закладів і реінтеграцію дітей, які мають позитивну динаміку розвитку, з інтернатних закладів у сім’ї та переведення їх на інклюзивну форму навчання за місцем проживання.

– Сформувати мережу гуртків і творчих об’єднань за основними напрямами позашкільної освіти відповідно до потреб, інтересів дітей та учнівської молоді, а також запитів батьків і суспільства. Забезпечити доступність освітніх послуг для дітей сільської місцевості на основі розширення мережі гуртків та творчих об’єднань у  базових загальноосвітніх навчальних закладах освітніх округів та організації підвезення дітей шкільним автобусом до місць проведення гурткових занять.

– Продовжити роботу щодо формування оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, утворення нових типів сучасних навчальних закладів, орієнтованих на підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій і спеціальностей відповідно до потреб регіонального ринку праці.

– Активізувати співпрацю з роботодавцями, центрами зайнятості щодо забезпечення попиту у кваліфікованих робітничих кадрах. Здійснювати моніторинг регіонального ринку праці з метою подолання дисбалансу між обсягами підготовки робітничих кадрів.

– Продовжити реалізувати заходи щодо формування єдиного інформаційно-навчального середовища та розроблення системи інформа­цій­них освітніх ресурсів, у тому числі функціонування Єдиної державної електронної бази освіти, створення технічних умов для забезпечення освітніх середовищ швидкісним Інтернетом.

– Продовжити регіональні моніторингові дослідження, що спрямовані на виявлення якісних показників навчальних досягнень та оптимізації умов забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.

– Здійснювати соціальну підтримку педагогічних працівників, стимулювати їхню професійну активність і самоосвіту.

– Створити умови для розвитку партнерських стосунків педагогіч­них працівників закладів освіти, сім’ї, громадськості у забезпеченні особис­тісного розвитку кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму.